Nüfus Bilgileri

   Aksaray İli’nde 2008 nüfus sayımına göre yıllık nüfus artış ortalaması ‰ 12,19’dur. Aksaray Nüfusu 2007 yılı nüfus sayımı  sonuçlarına göre 366.109 iken  2008 yılı nüfus sayım sonucuna göre 370.598, 2009 yılı Nüfus Sayım sonucuna göre ise 376.907’ye yükselmiştir. 2008 yılı sonuçlarına göre nüfusun  %57,55’i şehir merkezlerinde, % 42,45’si ise köylerde yaşamaktadır.2010 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ise nüfusu, 377.505’e yükselmiştir.

 

YIL

Nüfus

Oran (%)

Yıllık Nüfus

Artış Hızı

(binde)

Toplam

Şehir

Köy

Şehir

Köy

2007

366.109

204.808

161.301

55,94

44,06

 

2008

370.598

213.288

157.310

57,55

42,45

12,19

2009

376.907

223.727

153.180

59,36

40,64

16,88

2010

377.505

228.060

149.445

60,41

39,59

1,59

                                    Tablo: Nüfus Yerleşim Verileri (TUİK)

 

Aksaray İli Nüfusu - 2009

 

İl/ilçe merkezleri

Belde/köyler

Toplam

Aksaray

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Merkez

171.423

85.710

85.713

88.046

43.662

44.384

259.469

129.372

130.097

Ortaköy

18.763

9.394

9.369

19.700

9.583

10.117

38.463

18.977

19.486

Ağaçören

3.630

1.846

1.784

7.281

3.576

3.705

10.911

5.422

5.489

Güzelyurt

2.783

1.390

1.393

11.047

5.471

5.576

13.830

6.861

6.969

Sarıyahşi

4.866

2.406

2.460

1.863

925

938

6.729

3.331

3.398

Eskil

17.328

8.619

8.709

8.634

4.309

4.325

25.962

12.928

13.034

Gülağaç

4.934

2.473

2.461

16.609

8.269

8.340

21.543

10.742

10.801

Toplam

223.727

111.838

111.889

153.180

75.795

77.385

376.907

187.633

189.274

                                                     Tablo : 2009 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları (TUİK)

 

 

         Aksaray İli Nüfusu - 2010

 

İl/ilçe merkezleri

Belde/köyler

Toplam

Aksaray

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Merkez

176.504

87.605

88.899

86.077

42.569

43.508

262.581

130.174

132.407

Ortaköy

18.680

9.315

9.365

18.915

9.170

9.745

37.595

18.485

19.110

Ağaçören

3.449

1.742

1.707

6.999

3.431

3.568

10.448

5.173

5.275

Güzelyurt

2.634

1.308

1.326

10.668

5.255

5.413

13.302

6.563

6.739

Sarıyahşi

4.517

2.218

2.299

1.787

872

915

6.304

3.090

3.214

Eskil

17.393

8.634

8.759

8.680

4.282

4.398

26.073

12.916

13.157

Gülağaç

4.883

2.450

2.433

16.319

8.105

8.214

21.202

10.555

10.647

Toplam

228.060

113.272

114.788

149.445

73.684

75.761

377.505

186.956

190.549

                                                      Tablo : 2010 Yılı Nüfus Sayım Sonuçları (TUİK)

 

   Türkiye genelinde en kalabalık yaş grubu 15-19 yaş grubu olduğu halde, Aksaray’da en kalabalık grup 10-14 yaş grubuna kaymaktadır. Diğer taraftan bu görünüm kent merkezi, ilçe merkezleri ve köyler için çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların nedeni, özellikle kent merkezi ve ilçe merkezlerinin nüfus hareketliliğine çok açık oluşudur. Nüfus hareketlerindeki bu kararsızlık Aksaray köylerinde daha azdır. Aksaray İli’nde cinsiyet yönünden nüfus dağılımı incelendiğinde, kadın – erkek oranlarının 50-54 yaş gurubuna kadar birbirine yakın seyrettiği görülmektedir.

 

       Aksaray İli, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus - 2010

 

Yaş grubu

Toplam

Erkek

Kadın

Erkek (%)

Kadın (%)

Aksaray

5-9

33.737

17.249

16.488

51,13

48,87

 

10-14

37.727

19.158

18.569

50,78

49,22

 

15-19

34.015

17.382

16.633

51,10

48,90

 

20-24

31.091

14.767

16.324

47,50

52,50

 

25-29

32.145

16.607

15.538

51,66

48,34

 

30-34

31.499

15.927

15.572

50,56

49,44

 

35-39

27.989

13.808

14.181

49,33

50,67

 

40-44

20.923

10.535

10.388

50,35

49,65

 

45-49

22.371

10.943

11.428

48,92

51,08

 

50-54

16.588

8.053

8.535

48,55

51,45

 

55-59

14.862

7.069

7.793

47,56

52,44

 

60-64

13.676

6.311

7.365

46,15

53,85

 

65-69

8.979

3.951

5.028

44,00

56,00

 

70-74

7.634

3.320

4.314

43,49

56,51

 

75-79

5.159

2.422

2.737

46,95

53,05

 

80-84

2.711

1.014

1.697

37,40

62,60

 

85-8

1.027

329

698

32,04

67,96

 

90+

364

105

259

28,85

71,15

 

Toplam

377.505

186.956

190.549

 

 

Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +