İnşaat Ruhsatı

  Aksaray Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

RUHSAT DOSYASI KONTROL FORMU
                           
MAL SAHİBİ                          
MÜTEAHHİT  
ADA NO.                                   
PARSEL NO.                            
YAPI DENETİM   
DİLEKÇE TARİHİ                  
YAPI SAHİBİ EVRAKLARI         AÇIKLAMA
1 Talep Dilekçesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve
Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
2 Onaylı tapu kayıt örneği(Son 1 ay) 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve
Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
3 İmar Durum Belgesi (Son 1 yıl) 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve
Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
5 Sığınak Raporu (Varsa ) Sığınak Yönetmeliği 14. Madde
6 Mal sahibi yerine vekalet var ise(Aslı ve Fotokopisi) Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
8 Ruhsatlandırılacak Alan  :m²   
Proje Müellifi Taahhüdü   Projeler  
                           
11 Mimari   Mimari(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
12 Statik   Statik(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
13 Statik   Dış Cephe İş İskelesi ve Hesabı Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
14 Elektrik tesisat   Elektrik tesisat(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
15 Makine tesisat   Makine tesisat(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
16 Harita   Harita dosyası Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
17 Jeoloji     Jeolojik etüt Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
  Peyzaj   Peyzaj Projesi Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
18 Geoteknik   Geoteknik etüt Eylül 2010 Aksaray Belediyesi Revize ve İlave alanların imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu / önlemli alanlar kısmı
MÜTEAHHİT EVRAKLARI         AÇIKLAMA
1 Tic.ve San.Odasından Onaylı Müteahhitlik Yapı Sicil
Belgesi(Son 1yıl)
Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013
tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
2 Vergi levhası(Fotokopi) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013
tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
3 İnşaat Sözleşmesi(Aslı ve fotokopisi) TS 8737
4 Yapı Müteahhidi Taahhüdü Aslı (Ek-1,Form-18 ) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 20.FIKRA. - EK-8 / FORM 4
6 Şantiye Şefi Taahhüdü. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde  57/20 ek-7 / form 4
7 şantiye Şefi Sözleşmesi. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde  57/20 ek-12 / form 10
YAPI DENETİM EVRAKLARI         AÇIKLAMA
1 Y.D.K.Hizmet bedeli dekontu(Aslı) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2017 tarih ve 6587 sayılı genelgesi
2 Yapıya ilişkin bilgi formu(Y.D.K.Sistem çıktısı) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ek-4 / form 2
3 Yapı denetim hizmet sözleşmesi(Aslı) Yapı Denetim Kanunu Madde 5 ek-6 form 4
4 Yapı denetim kurumu taahhütnamesi(Aslı) Yapı Denetim Kanunu Madde 5 ek-5 form 3
6 Yapı denetim izin belgesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
7 Yapı denetim imza sirküsü Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
8 Denetci belgeleri(Fotokopi) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
9 Denetcilerin ikamet belgeleri(Geçerli tatihli) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde 17/1
10 Proje kontrol formu(Aslı) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Ek-3 form 1
DİĞER EVRAKLAR         AÇIKLAMA
1 Estetik Kurul Raporu(Estetik Kurul Kapsamında Olan) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğ madde 66
2 Geçiş yolu izin belgesi(Varsa) İmar durum belgesinde belirtilmişse
3 Koruma kurulu görüşü(Varsa) İmar durum belgesinde belirtilmişse
4 Kooperatif ana sözleşmesi(Aslı ve fotokopi) Kooparatifler Kanunu
5 Kooperatif üye listesi(Koop.Onaylı) Kooparatifler Kanunu
6 Genel kurul kararı(Noter onaylı) Kooparatifler Kanunu
7 Kooperatif yetki belgesi(Noter aslı ve fotokopisi) Kooparatifler Kanunu
Eklenme Tarihi: 05.01.2015