İnşaat Ruhsatı

  Aksaray Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

 

Açıklama

 İnşaat ruhsatı alabilmek için yapılması gerekenler.

Gerekliler

1-) Tapu ( yeni tarihli yola terkli )
2-) Çap
3-) İmar durumu ( yeni tarihli )
4-) İnşaat İstikamet rölevesi (yeni tarihli )
5-) Kot kesit ( arazi meyilli ise yeni tarihli )
6-) Aplikasyon krokisi ( yeni tarihli )
7-) Avan proje (varsa)
8-) 5 takım mimari proje
9-) 4 takım statik proje
10-) 2 takım statik hesap
11-) 2 takım elektrik projesi
12-) 2 takım tesisat projesi
13-) 2 takım ptt tesisat
14-) 2 takım ısıtma projesi
15-) 2 takım ısı yalıtım projesi
16-) 2 takım doğalgaz projesi
17-) 2 takım asansör projesi (varsa)
18-) 3 takım zemin etüt raporu
19-) İski onayı
20-) Trafo belgesi
21-) Sığınak onayı (varsa)
22-) İtfaiye onayı (gerekiyorsa)
23-) Mali hizmetler müdürlüğü borcu yoktur yazısı
24-) 23. Madde yazısı
25-) Kanal kazı ruhsatı (İgdaş onaylı)
26-) Hissedar muvafakati ( tapu hisseli ise )
27-) Müteahhit vergi bilgileri (müteahhit ile yapılıyorsa)
28-) Müteahhit – Mal sahibi sözleşmesi (müteahhit ile yapılıyorsa)
29-) Maliye bilgi formu
30-) Aksaray Belediyesi Tescil Belgesi
31-) Otopark ücretinin yazı ve makbuzu
32-) Yıkım Ruhsatı ( arsada daha önce yapı varsa )
33-) Ticaret Odası Kaydı
34-) Mal sahibi vergi dairesi ve numarası
35-) Müteahhitliği üstlendiğine dair taahhütname
36-) Otopark taahhütnamesi
37-) Proje sorumluluk beyanı
38-) 3 Boyutlu cephe tasarımı
39-) Tüm projeleri içeren çizim CD’leri
40-) Mimarlar odası sicil durum belgesi
41-) İnşaat mühendisleri odası sicil durum belgesi
42-) Makine mühendisleri odası sicil durum belgesi
43-) Elektrik mühendisleri odası sicil durum belgesi
44-) Jeoloji - Jeofizik mühendisleri odası sicil durum belgesi
45-) Hafriyat Taşıma Belgesi
46-) Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)
47-) Yapı denetim kurumu hizmet sözleşmesi
48-) Yapı denetim kurumu taahhütnamesi
49-) Bakanlık yetki belgesi ( noter onaylı örneği)
50-) Makbuz (belediye adına açılan yapı denetim kurum hesabına yatmış)
51-) Proje kontrol formu
52-) Şantiye şefi sözleşmesi ve ekleri
53-) Ruhsat Harçları (Makbuz no ve tutar)
54-) Enerji Kimlik Belgesi Taahhütnamesi (Noterden)
Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş) Ruhsat harçlarının yatırılmasını müteakip ruhsat yazılır

İlgili Hizmet

Başlıkları

 Şehircilik Hizmetleri

İlgili

Dökümanlar

 
Eklenme Tarihi: 05.01.2015