02.04.2021 TARİH ve 2021/04 SAYILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ İLE AKSARAY BİLİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA SAAT 14:30 DA TOPLANACAKTIR.

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

02.04.2021 TARİH ve 2021/04 SAYILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 05.03.2021 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (a) bendi, 56. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 9. Maddesine istinaden 2020 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

7.2- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 19. Maddesine istinaden gizli oylama açık sayım döküm usulü ile II. Dönem Meclis Başkanlık Divanı (Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili ile İki Asil İki Yedek üyeden oluşan Meclis Katip Üyelerinin) seçiminin yapılması.

7.3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. Maddesine istinaden gizli oylama açık sayım döküm usulü ile 3-(üç) kişiden oluşan Encümen Üyelikleri seçiminin yapılması.

7.4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kira Tespit Komisyonu ile Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu çalışma süreleri, üye sayıları ve açık oylama usulü ile üyelerinin belirlenmesi.

7.5- Denetim Komisyonu tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. 26. Ve 54. Maddeleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun meclis bilgisine sunulması.

7.6- İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a.) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi;

1. Paşacık Mahallesi 1967 Ada 3 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesisi Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

2. Zafer Mahallesi 6653 Ada 1 Nolu Parselin Güneyindeki Park Alanı, 6644 Ada 5 Nolu Parselin Güneyindeki Park Alanı ve Tacin Mahallesi 4681 Ada 5 Nolu Parselin Güneyindeki Park Alanı'na İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

3. Ereğlikapı Mahallesi 5464 Ada 3 Nolu Parselde Bulunan Eğitim Tesisi Alanının Güneyinde Bulunan Park Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

4. Ereğlikapı Mahallesi 5568 Ada 4 Nolu Parsein Güneyinde Bulunan Park Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

5. Hassas Mahallesi 3846 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 3854 Ada 1 Nolu Parsellerde Bulunan Konut Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.

b.) İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi;

1- Şifahane Mahallesi 4339 ada 7 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

2- Bedirmuhtar Mahallesi Bedirmuhtar Külliyesinin güneyinde bulunman 1760 ada 29, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 nolu parseller ve 98 ada 10, 11, 14 nolu parsellerdeki Konut Adasına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

7.7- Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

 

Tarih: 2021-03-29 15:43:13
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +