05.02.2021 TARİH ve 2021/02 SAYILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

05.02.2021 TARİH ve 2021/02 SAYILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.02.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi), aynı kanunun 21. maddesi gereğince aşağıda gündemde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 08.01.2021 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1 İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi  (5 Adet)

 

1- Taşpazar Mahallesi 7394 ada, 7392 ada ve 7387 adalara ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2- Kalanlar Mahallesi, Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün güneyinde bulunan trafik yoluna ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3- Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 142 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

4- Sağlık Mahallesi 1311 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

5- Aratol Bahçeli Mahallesi 177 ada 124 nolu parselde bulunan Polis Okulu Emniyet Eğitim Kampüsüne ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

 

7.2 Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

 

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Tacin Mahallesi 4687 ada 1 nolu taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Taşpazar Mahallesi 4669 ada 1 nolu taşınmazların tespit edilen bedeller üzerinden trampa (takas) yapılması hakkındaki teklifi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Şeyhamit Mahallesi 7606 ada 20 nolu parselde hisse devri hakkındaki teklifi.

- Hal Müdürlüğü’nün; Kantar tartım ücretinin belirlenmesi hakkındaki teklifi.

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediyemizde kiracı olarak bulunan hal esnafı dahil tüm kiracılarımız ile yer işgali ödeyen Pazar esnafı ile minibüs ve taksi duraklarının yer işgaliye bedellerinin 01/01/2021 tarihinden itibaren 5-(beş) ay süre ile alınmaması ve 2021 yılında kira artışı uygulanmaması hakkındaki teklifi.

- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; İller Bankası banka kredisi kullanılarak borçlanma yapıla bilinmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Araç satın alınması hakkındaki teklifi.

- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Aksaray Belediyesi ve Aksaray Valiliği İl Özel İdaresi ile birlikte kırma taş ocağının kurulması hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Bisiklet yolu yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi ve/veya hibe kullanılması hakkındaki teklifi.

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Kadro derece değişikliği hakkındaki teklifi.

 

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-02-02 13:20:31
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +