05.03.2021 TARİH ve 2021/03 SAYILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

05.03.2021 TARİH ve 2021/03 SAYILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 05.02.2021 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7-Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1 İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a.) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi (3 Adet)

1-Bedirmuhtar Mahallesi 94 Ada 168 Nolu Parselde Bulunan Bedirmuhtar Külliyesi’nin Güneyindeki Konut Adasına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2-Şifahane Mahallesi 4339 Ada 7 Nolu Parselde Bulunan Konut Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3-Kalanlar Mahallesi 646 Ada 5 Parselde Bulunan Millet Bahçesi’ne Erişim Sağlanabilmesi İçin Rekreasyon Alanı İçerisinden 10 Metrelik Trafik Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki teklifi.

 

b.)İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi

(1 Adet)

1-)Büyükbölcek Mahallesi 3371 ada 184 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

 

7.2 Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

- Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Camii yapımı ve trampa hakkındaki teklifi.

- Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Hastane arazisi içerisine camii ve sosyal tesis yapımı hakkındaki teklifi.

- Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Cezaevi içerisine bekleme salonu kafeterya yapımı hakkındaki teklifi.

 

 

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-03-01 16:03:48
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +