05.03.2021 TARİH ve 2021/03 SAYILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

          AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ     

           

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Gamze ÇELİK, Ramazan YILMAZ ve Muhterem GÜR izinli.)

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Mart 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-44: Meclis üyelerimiz Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR ve Gamze ÇELİK tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-45: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; “Prefabrik Barınma Alanı Yapımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-46: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; “M Plaka Güzergah Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-47: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Bedirmuhtar Mahallesi 94 ada 168 nolu parselde bulunan Bedirmuhtar Külliyesi’nin güneyinde bulunan Konut adasının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-48:  Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Şifahane Mahallesi 4339 ada 7 nolu parsel üzerinde ‘Bimarhane’ olduğuna dair bilgilerin bulunmasından dolayı söz konusu parsel kullanımının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-49: Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Kalanlar Mahallesi 646 ada 5 parselde bulunan Millet Bahçesi’ne erişim sağlanabilmesi için Rekreasyon Alanı içerisinden 10 metrelik trafik yolu geçirilmesi ve Kalanlar Mahallesi içerisinden geçen 10 metrelik yolun Millet Bahçesine bağlanması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-50: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Akkoçaş Hayvancılık Tarım Ürün. İnş. Emlakçılık San. Tic. Ltd. Şti.’nin tadilat talebinin 25.02.2021 tarih ve 5190 sayılı dilekçelerine istinaden Müdürlüğe iadesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-51: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; “Camii Yapımı ve Trampa” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin talep edildiği şekliyle kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-52: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; “Hastane Arazisi İçerisine Camii ve Sosyal Tesis Yapımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin talep edildiği şekliyle kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-53: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; “Cezaevi İçerisine Bekleme Salonu Kafeterya Yapımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde; teklifin talep edildiği şekliyle kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-54: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen; “M Plaka Güzergah Değişikliği” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin talep edildiği şekliyle kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-55: Etüt Proje Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine hazırlamış olduğu “Prefabrik Barınma Alanı Yapımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin talep edildiği şekliyle kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

                 Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısının 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.       

 

          Evren DİNÇER                                 Şükrü TANŞİ                                Mustafa TOPAÇLI

          Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

 

 

Tarih: 2021-03-16 15:24:52
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +