08.01.2021 TARİH ve 2021/01 SAYILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

08.01.2021 TARİH ve 2021/01 SAYILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4-*Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 04.12.2020 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1 İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a-İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi (3 Adet)

1-Kalanlar Mahallesi Tarihi Kalanlar Köprüsü’nün güneyinde bulunan trafik yoluna ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2-Büyükbölcek Mahallesi 3371 ada 184 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3-Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 142 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

 

b-İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi

(7 Adet)

1-Şifahane Mahallesi 3505 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ve 3509 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2-Zafer Mahallesi 1140 ada 5 ve 9 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanlarının arasındaki 10 metrelik yola ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3-Yeni Mahalle 7319 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

4-Teras çatılarda üst örtüye ilişkin plan notu eklenmesi hakkındaki teklifi.

5-Küçük Sanayi Sitesi Alanlarına ve Sanayi Alanlarına ilişkin plan notu eklenmesi hakkındaki teklifi.

6-Paşacık Mahallesi 7475 ada 1 nolu parselde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Alanına ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

7-Zafer Mahallesi 1018 ada 159 nolu parsele konut amaçlı ilave imar planı hakkındaki teklifi.

7.2-Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

-Zabıta Müdürlüğü’nün; 2021 Yılı maktu mesai ücreti hakkındaki teklifi.

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Boş kadro derece değişikliği hakkındaki teklifi.

-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Sözleşmeli personeller hakkındaki teklifi.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Araç alımı hakkındaki teklifi.

-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; İller Bankası Kredisi kullanımı için borçlanma yetkisi verilmesi hakkındaki teklifi.

-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Ereğlikapı Mahallesi 6898 adanın kuzeyinde bulunan imar planında rekreasyon alanı olarak ayrılmış yerin; fidan ve bahçe bitkileri satışı ile peyzaj işi yapılması amacıyla kiralanması hakkındaki teklifi.

-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 38. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi uyarınca Sayıştay Denetim Raporu’nun meclisin bilgisine sunulması hakkındaki teklifi.

-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Şirket sermayesi artırımı hakkındaki teklifi.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Sokak isim değişikliği hakkındaki teklifi.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 21 nolu parselde mera vasıf değişikliği hakkındaki teklifi.

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Muhtelif ücretler hakkındaki teklifi.

-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince; Denetim Komisyonu üye sayısı ve yapılacak gizli oylama ile üyelerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi.

 

8-Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9-Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-01-05 15:51:15
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +