2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HAKKINDA.

İLAN

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.11.2019 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

 

            Halkımıza önemle duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM   :

1- Açılış.

2- Yoklama.

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 03.10.2019 tarihli olağan meclis toplantısı ile 16.10.2019 tarihli olağanüstü meclis toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti Grupları ve Birim Müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (a) bendi gereğince 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin görüşülmesi.

9- İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu; komisyona havale edilecek tadilatların ve komisyonca hazırlanan tadilat taleplerinin görüşülmesi.

10- Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile varsa ek gündem maddelerinin görüşülmesi.

11- Meclis Üyelerine ait pasaport vb. talepleri görüşülmesi.

12- Dilek ve Temenniler

13- Kapanış

Tarih: 2019-10-26 18:46:40
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +