2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi Gereğince 2020 Aralık Ayı Oloğan Meclis Toplantısı 04.12.2020 Tarihinde Cuma Günü Saat 14:00'de Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda Yapılacağından; Aynı Kanunun 21. Maddesi Gereğince Aşağıdaki Gündemde Bulunan Maddeleri Görüşmek Üzere Toplanacaktır. Halkımıza duyurulur.

 

1.Açılış

2.Yoklama

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4.Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5.06.11.2020 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumu ile 13.11.2020 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Oturumunda alınan karar özetlerinin okunması.

6.Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

 

7.Gündem maddelerinin görüşülmesi.

  7.1 İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

      a.İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi

(3 Adet)

         1.Sağlık Mahallesi 233 ada1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesis Alanına, 1202 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesis Alanına, 1204 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ve Paşacık Mahallesi 6797 ada 1 nolu parselde bulunan Spor Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

         2.Şifahane Mahallesi 3505 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ve 3509 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

         3.Zafer Mahallesi 1140 ada 5 ve 9 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanlarının arasındaki 10 metrelik yola ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

       b.İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (7 Adet)

1.Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 12 nolu parselde bulunan Üniversite Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2.Aratol Bahçeli Mahallesi 351 ada 3 nolu parselde bulunan Mezarlık Alanının Kuzeyindeki Park Alanına ve 349 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3.Kurtuluş Mahallesi 7500 adanın güneyinde bulunan park alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

4.Taşpazar Mahallesi 4022 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanına ve Paşacık Mahallesi 4018 ada 1 nolu parselde bulunan Pazar Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

5.Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan Kültürel Tesis Alanına ve Paşacık Mahallesi 7430 ada 2 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

6.Kılıçaslan Mahallesi 7625 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına, 1066 ada 297 nolu parselde bulunan Konut Alanına ve 1066 nolu parselde bulunan Özel Eğitim Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

7.Taşpazar Mahallesi 7131 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

      7.2Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M Plaka güzergah değişikliği hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S Plaka Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün; Yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

 

8.Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9.Dilek ve Temenniler

10. Kapanış

Tarih: 2020-11-30 16:12:54
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +