2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.10.2020 tarininde saat 14:00 'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Aksaray Kültür Merkezi  konferans salonunda toplanacaktır. Önemle duyurulur.

1-) Açılış

2-) Yoklama

3-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4-) Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5-) 04.09.2020 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6-) Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7-) Gündem maddelerinin görüşülmesi.

  7.1-) İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

         a-)İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi

(7 Adet)

1.Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan Kültürel Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2.Kılıçaslan Mahallesi 7625 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına, 1066 ada 297 nolu parselde bulunan Konut Alanına ve 1066 ada 298 nolu parselde bulunan Özel Eğitim Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3.Taşpazar Mahallesi 7131 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

4.Paşacık Mahallesi 7475 ada 1 nolu parselde bulunan Küçük Sanayi Sitesine ilişkin uygulama imar plan değişikliği hakkındaki teklifi.

5.Zafer Mahallesi 2063 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

6.Sağlık Mahallesi 195 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

7.Kılıçaslan Mahallesi 7555 ada 4 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

    a.İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (3 Adet)

1.Şifahane Mahallesi 3502 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanına ve 3504 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2.Küçükbölcek Mahallesi 3107 ada 1 ve5 nolu parsellerde bulunan İlköğretim Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

  1. 3.Zafer Mahallesi 80 ada 28 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
    1. Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

•        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; 04/09/2020 tarih ve 2020/07-130 karar numaralı meclis kararı ile Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırılan; Belediyemize ait Paşacık Mahallesi 7660 ada 1 parselde bulunan taşınmazın yurt ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsisi hakkındaki teklifi.

•        Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Belediyemize ait Taşpazar Mahallesi 344 ada 1 parselde bulunan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10-(on) yıla kadar kiraya verilmesi hakkındaki teklifi.

 

8-) Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9-) Dilek ve Temenniler

10-) Kapanış

Tarih: 2020-09-28 16:36:23
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +