2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’ in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1.Oturumu 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu’nda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2020-150: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray, Kurtuluş Mahallesi 7500 adanın güneyindeki Park Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-151: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray, Taşpazar Mahallesi 4022 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanın bir kısmının Pazar Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-152: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aratol Bahçeli Mahallesi 351 ada 3 nolu parselde bulunan Mezarlık Alanının kuzeyindeki Park Alanının bir kısmının taziye evi yapılmak üzere Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-153: Enerya’nın ilgi yazısı ile gündeme alınan Taşpazar Mahallesi 7394, 7392 ve 7387 adaların 20 metrelik yola bakan cephelerindeki mevcut doğalgaz hattının konut alanlarının içerisinde kalmasından dolayı ada kenarlarının kaydırılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-154: Recep Serkan TÜRKEŞ’in ilgi yazısı ile gündeme alınan Zafer Mahallesi 1018 ada 159 nolu parsele konut alanı olarak ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-155: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Sağlık Mahallesi 195 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-156: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Kılıçaslan Mahallesi 7555 ada 4 nolu parselde bulunan Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-157: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi, Meclis Üyelerimizden gelen önergeye istinaden 2021 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin incelenerek rapor haline getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi ve bir sonraki Meclis Oturumunun 13.11.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de görüşülmesi, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edildiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-158: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 yılı Performans Programı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-159: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Aksaray Küçük Sanayi Sitesi İçerisinde açık alancı olarak tabir edilen esnaflara devir edilen arsalardan hak sahipleri içerisinde mücbir sebeplerden dolayı almaktan vazgeçenlerin haklarını 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesine istinaden Aksaray Belediyesi adına devir alınması hakkındaki ‘Taşınmaz Devri’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup Encümene ve Riyasete yetki verilmesi yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-160: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S Plaka Yönetmeliği’nin 24.maddesinde belirtilen sürenin 08.11.2020 tarihinde sona ermesinden dolayı sürenin 10.02.2021 tarihine kadar uzatılması hakkındaki ‘S Plaka Süre Uzatma’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup sürenin 10.02.2021 tarihine kadar uzatılması yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-161: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Dağılgan-Hürriyet Hattı Özel Halk Otobüsü güzergahına 4770.Sokak- 4762.Sokak- 4779.Sokak – 4748.Sokak güzergahı, Paşacık Hattı Özel Halk Otobüsü güzergahına Selçuklu Bulvarı – 1640. Sokak ve 1644. Sokak güzergahı eklenmesi hakkındaki ‘M Plaka Güzergâh Değişiklikleri’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle ve aynen oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-162: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; İller Bankası A.Ş.’den hibe talebimizin de olduğu Bisiklet Yolu Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye ve/veya hibeye konu işlerle ilgili her türlü işlemin yapılması hakkındaki ‘Bisiklet Yolu Yapım İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den Kredi ve/veya Hibe Kullanılması’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup Belediye Başkanımız Sayın Evren DİNÇER’ e yetki verilmesi yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-163: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Merkez İlçe Bağlı Köyü 122 ada 54 nolu mera parselin ekli krokide gösterilen 186.000 m² lik kısmında vasıf değişikliği yapılacak olup, bu alanın 99.900 m²lik kısmında belediyemizce Güneş Enerjisi Santrali panelleri, 86.100 m² lik kısmında teknik altyapı, Kullanma Su Depolama Tesisi ve alana açılmış olan su kuyularının bağlantı ve güvenlik alanları yapılacaktır. Bahse konu tesislerinin finansmanı belediyemiz bütçesinden karşılanacak olup, söz konusu mera parselinin 186.000 m² lik alanının 4342 sayılı Mera Kanun’un 14.maddesi (c) bendi gereği vasıf değişikliği hakkındaki ‘Bağlıköy 122 Ada 54 Nolu Parsel Mera Vasfı Değişikliği konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle ve aynen oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-164: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Merkez İlçe Akin Köyü 487-492-829 nolu toplam 444.700 m² yüzölçümlü mera parsellerinin 200.000 m² lik kısmında ilave imar planı yapılacağından (mezarlık alanı), bahse konu alanda yapılacak işlemlerin tamamının finansmanı belediyemiz bütçesinden karşılanacak olup, 4342 sayılı Mera Kanun’un 14. maddesi (c) bendi gereği vasıf değişikliği hakkındaki ‘487, 492, 829 Nolu Parsellerde Mera Vasfı Değişikliği’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle ve aynen oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

    Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan 2020 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumunun 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, 2020 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1.Oturumu sona erdirildi.

       Evren DİNÇER                        Şükrü TANŞİ                    Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkanı                         Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

Tarih: 2020-11-12 15:59:59
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +