2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2020 yılı Kasım Ayı OlağanMeclis Toplantısı 06.11.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi) yapılacağından; aynı kanunun 21. maddesi gereğince ekte gündemde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanlıacaktı. Halkımıza duyurulur.

 

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 02.10.2020 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1 İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

      a) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi

(5 Adet)

1. Kurtuluş Mahallesi 7500 adanın güneyinde bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2. Taşpazar Mahallesi 4022 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanına ve Paşacık Mahallesi 4018 ada 1 nolu parselde bulunan Pazar Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3. Aratol Bahçeli Mahallesi 351 ada 3 nolu parselde bulunan Mezarlık Alanının kuzeyindeki Park Alanına ve 349 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

4. Taşpazar Mahallesi 7394 ada, 7392 ada ve 7387 adalara ilişkin uygulama imar plan değişikliği hakkındaki teklifi.

5. Zafer Mahallesi 1018 ada 159 nolu parsele ilişkin ilave imar planı hakkındaki teklifi.

 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (2 Adet)
 1. 1. Sağlık Mahallesi 195 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 2. 2. Kılıçaslan Mahallesi 7555 ada 4 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

7.2 Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Yasa’nın 62. maddesi gereğince Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi.
 •  
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (a) bendi gereğince Belediyemiz 2021 Yılı Performans Programı hakkındaki teklifi.
 •  
 • Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Aksaray Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki esnaflara devir edilen arsalardan hak sahipleri içerisinde mücbir sebeplerden dolayı almaktan vazgeçenlerin haklarını 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden Aksaray Belediyesi adına devir almak için encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi.
 •  
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; 03.07.2020 tarih ve 2020/05-91 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen S Plaka Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde belirtilen sürenin uzatılması hakkındaki teklifi.
 •  
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Güzergah değişikliği hakkındaki teklifi.
 •  
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Bisiklet yolu yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den Kredi ve/veya hibe kullanılması hakkındaki teklifi.
 •  
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Bağlıköy 122 ada 54 nolu parsel Mera vasfı değişikliği hakkındaki teklifi.
 •  
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Akin Köyü 487, 492, 829 Nolu Parsellerde Mera Vasfı Değişikliği
 •  

 

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2020-11-02 16:32:30
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
 • +