2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1-) Açılış.

2-) Yoklama.

3-) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4-) Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5-) 07.02.2020 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan karar özetlerinin okunması.

6-) Parti Grupları ve Birim Müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7-) İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu; komisyona havale edilecek tadilatların ve komisyonca hazırlanan tadilat taleplerinin görüşülmesi.

       Komisyonca hazırlanan tadilat talepleri (3 adet);

a-) Ereğlikapı Mahallesi 5251 ada 2 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

b-) Zafer Mahallesi 6623 ada 6 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ve 4912 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

c-) Hassas Mahallesi 6941 ada 1 nolu parselin batısında bulunan Park Alanına ve 7275 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

8-) Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile varsa ek gündem maddelerinin görüşülmesi.

- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Aksaray Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri İlave Kanalizasyon İşi hakkındaki teklifi.

- İtfaiye Müdürlüğü’nün; Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Kart 68 Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

9-) Meclis Üyelerine ait pasaport vb. talepleri görüşülmesi.

10-) Dilek ve Temenniler

11-) Kapanış.

Tarih: 2020-03-03 11:33:52
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +