2020 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

1. Açılış

2. Yoklama

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5. 06.03.2020 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ile 27.04.2020 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6. Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7.Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20. Maddesine istinaden gizli oylama açık sayım döküm usulü ile 3-(üç) kişiden oluşan Encümen Üyelikleri seçiminin yapılması.

7.2 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden İmar Komisyonu çalışma süresi, üye sayısı ve açık oylama usulü ile üyelerinin belirlenmesi.

7.3 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu çalışma süresi, üye sayısı ve açık oylama usulü ile üyelerinin belirlenmesi.

7.4 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Kira Tespit Komisyonu çalışma süresi, üye sayısı ve açık oylama usulü ile üyelerinin belirlenmesi.

7.5 Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesine istinaden Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu kurulması ile çalışma süresi, üyesi sayısı ve açık oylama usulü ile üyelerinin belirlenmesi.

  1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (b) bendi ve aynı kanunun 64. Maddesini istinaden Belediyemiz 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı’nın görüşülmesi.

7.7 Denetim Komisyonu tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. 26. Ve 54. Maddeleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyonu Raporunun meclis bilgisine sunulması.

7.8 İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi;

1. Zafer Mahallesi 6121 ada 3,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

2. Taşpazar Mahallesi 2379 ada 12 nolu parselde bulunan Konut Alanına ait Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

3. Taşpazar Mahallesi 4606 ada 1 ve 10 parsellerde bulunan Konut Alanına ait Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

4. Taşpazar Mahallesi 7399 ada 1 ve 14 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin Ticari Teşekkül talebi hakkında.

5. Taşpazar Mahallesi 3266 ada 4 nolu parsele ilişkin Ticari Teşekkül talebi hakkında.

b) İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi;

1. Taşpazar Mahallesi 4669 ada 1 parselde bulunan Ticaret Alanına, 4644 ada 1 parselde bulunan Turizm Tesis Alanına, 6878 ada 2 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanına 4529 ada 5 nolu parselde bulunan Turizm Tesis Alanına, Tacin Mahallesi 4687 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ve Hassas Mahallesi 7275 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

2. Aratol Bahçeli Mahallesi 7924 ada 32 nolu parselde bulunan Atık Su Arıtma Tesisi Alanının doğusunda bulunan 7924 ada 44 nolu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

 

3. Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 36 ve 37 nolu parsellerde bulunan Besicilik Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

4. Aksaray İli Zafer Mahallesi 6623 ada 1 ve 4 nolu parsellerde bulunan Kreş Alanına ve 4913 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin Uygulama imar planı değişikliği hakkında.

5. Ereğlikapı Mahallesi 1220 Ada 3 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

6. Sosyal Tesis Alanlarına ilişkin Plan Notu eklenmesi hakkında.

7. Aksaray İli Ereğlikapı Mahallesi 6898 ada 4 nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanına ilişkin Uygulama imar planı değişikliği hk.

8. Aksaray İli Kılıçaslan Mahallesi ve Ereğlikapı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7. Bulvar ve 11. Bulvarın kesiştiği kavşakta yapılan alt geçide ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

9. Bahçesaray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 7845 ada 3 nolu parseldeki ve 7795 ada 3 nolu parseldeki trafo alanlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

10. Bahçesaray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 7812 ada 1 nolu parselin doğusundaki Park Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

11. Bahçesaray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 7710 ada 1 nolu parselin güneyindeki ve 7793 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki Park Alanlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

12. Bedirmuhtar Mahallesi 6756 ada 8 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.

13. Bahçesaray Mahallesi 7941 ada 42 nolu parselde bulunan Sanayi Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

14. Kılıçaslan Mahallesi 7546 ada 1 ve 18 nolu parsellerde bulunan Konut Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

7.3 Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

7.3.1  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 159 ada 1 nolu parseldeki Somuncu Baba Külliyesi Kültür Merkezi içerisinde bulunan 7 adet dükkan, 1 adet restoran ve 1 adet fırın yerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi hakkındaki teklifi.

7.3.2 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün: Mülkiyeti Belediyemize ait Paşacık Mahallesi 7642 ada 7 parselde bulunan 2 adet işyerinin 2886 sayılı yasa kapsamında satışı yapılması için encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

7.3.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Dolu Kadro Değişiklik Cetveli hakkındaki teklifi.

7.3.4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Boş Kadro Değişikli Cetveli hakkındaki teklifi.

7.3.5 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S Plaka Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

7.3.6 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M Plaka Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

7.3.7 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S ve M Plaka Bütçe Tarife Cetveli hakkındaki teklifi.

7.3.8 Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Aksaray İl Özel İdaresine ait Tacin Mahallesi sınırları içerisindeki Eski Orman Fidanlığı olarak tabir edilen mevcut Hobi Bahçelerinin bulunduğu alanın kiralama süresinin bitmesine 4-(dört) yıl kaldığından, bu alanın 25-(yirmibeş) yıla kadar Aksaray Belediyesine tahsisi veya kiralama hükümlerini yerine getirmek için Encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

7.3.9 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Taşpazar Mahallesi 814 Sokak’a Şehidimiz Ramazan AKTÜRK ile Paşacık Mahallesi 1681/Şehit Kadir YILDIZ Sokak üzerinde bulunan parka Şehidimiz Kadir YILDIZ’ın isimlerinin verilmesi hakkındaki teklifi.

7.3.10 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 6 nolu parselin ifraz işlemi sonrası oluşan 7 nolu parsel ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parsel ve/veya parseller ile belirlenecek değerlemeye eş değer olarak takas yapılması için Belediye Encümenine ve Riyasete yetki verilmesi hususundaki teklifi.

 

7.10 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (a) bendi, 56. Maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 9. Maddesine istinaden 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

8. Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış

 

Tarih: 2020-06-29 15:33:21
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +