2020/03 SAYILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

2020/03 SAYILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkan V. Osman KOÇAK Başkanlığında;

 

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin Kılıç, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 6 Mart 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye Meclis Salonunda, Belediye Meclis Başkan V. Osman KOÇAK Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

 

2020-35: Meclis üyelerimiz Cem ELİBOL ve Ramazan YILMAZ tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2020-36: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine Şartlı Nakdi Yardım İçin Yetki Verilmesi hakkındaki teklifin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

2020-37: Aksaray ili Ereğlikapı Mahallesi 5251 ada 2 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanında Engelli öğrenciler için 1. Kademe Özel Eğitim Okulu binası yapılmak üzere 5251 ada 1 nolu parselin güney batısında bulunan Park Alanının bir kısmının İlköğretim Tesisi Alanına katılarak Emsal değerinin E=0.40’tan E=1.00’e yükseltilmesi ve kuzey batı yönündeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi, 5521 ada 1 nolu parselin batısındaki ve 5530 ada 1 nolu parselin güneyindeki 7 metrelik yolların kapatılarak Park Alanlarına dahil edilmesi koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-38: Aksaray ili Zafer Mahallesi 6623 ada 6 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının Askeri Alana dönüştürülmesi, 4912 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-39: Hassas Mahallesi 7275 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülerek 6941 ada 1 nolu parselin batısında bulunan Park alanında bina tipi trafo tesisi yapılması, hazırlanan imar planı tadilatının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-40: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Aksaray Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri İlave Kanalizasyon İşi konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-41: İtfaiye Müdürlüğü’nün; Binaların ısıtma ve pişirme sistemlerindeki bacaların düzenli olarak zamanında ve tekniğe uygun olarak yetki verilen özel sektör kuruluşları tarafından temizlenmesi ve bu çalışmaların İtfaiye Müdürlüğünce yürütülerek denetim ve kontrollerin yapılması amacıyla, uyulacak usul ve esaslarında içinde yer aldığı Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi ’ne Baca Filtre kontrolü ibaresi eklenmesi şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-42: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Kart 68 Yönetmenliği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-43: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine Aksaray Belediyesi Meclisinde oy çokluğu ile gündeme alınan Şartlı Nakdi Yardım İçin Yetki Verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde gündeme alındığı şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-44: Belediye Meclis Üyemiz Sayın Malik EKİNCİ’nin Hizmet Damgalı Pasaport alabilmesi ve izinli sayılması hususunda vermiş olduğu dilekçesi, Aksaray Belediye meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edilen şekliyle ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

   Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan 2020 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, 2020 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

 

Osman KOÇAK                               Şükrü TANŞİ                             Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkan V.                             Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

 

Tarih: 2020-03-13 09:56:46
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +