27.04.2020 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR,  Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Olağanüstü Meclis Toplantısı 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye hizmet binası Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2020-46: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Aksaray İli Şifahane Mahallesi 3748 ada 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine E=2.20 ve Yençok=5 kat olmak kaydıyla Konut alanına dönüştürülmesi, Paşacık Mahallesi 7434 ada 2 nolu parseldeki konut alanının yaklaşık 4000,00 m²’si ve7436 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının yaklaşık 19,000 m²’lik kısmının Rekreasyon Alanına dönüştürülmesi hakkındaki Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, tekrar değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-47: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Zafer Mahallesi 5088 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının, doğusundaki park alanına doğru genişletilmesi, aynı büyüklükteki yeşil alanın 60 ada 5 ve 6 nolu parselleri bir kısmına taşınması koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-48: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Küçük Bölcek Mahallesi 1668 ada 18 nolu parselin mahalle konağı yapılmak üzere sosyal tesis alanına dönüştürülmesi; emsal E=1.80 Y en çok=4 kat olmak koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-49:  İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Nakkaş Mahallesi 4804 adanın güneyindeki kitap konağı yapılacak olan kültürel tesis alnının ihtiyaca binaen Hassas Mahallesi 3019 adanın güneyindeki park alanına taşınması, yeşil alan büyüklüklerinin korunması koşuluyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-50: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Yeni Mahalle 7319 ada 1 nolu parseldeki konut alanının ihtiyaca binaen sosyal tesis alanına dönüştürülmesi, yapılacak plan değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Başkanlığı’nın onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-51: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Satış ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedelleri veya tutarların 19/03/2020 tarihinden itibaren, su tüketimine bağlı alacakların 17/04/2020 tarihinden itibaren 3-(üç) ay ertelenmesi hakkındaki “Yeni Koronavirüs Salgını Ekonomik Tedbirler” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-52: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Belediyemizde kayıtlı  toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüsü işletmecilerine 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay, aylık kişi başı 500,00-(beşyüz) TL gelir desteği ödenmesi, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi hakkındaki “Yeni Koronavirüs Salgını Ekonomik Tedbirler” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-53: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Taşpazar Mahallesi 338 ada 3 nolu 260,00 m² yüzölçümlü Avlulu Kargir Ev vasfındaki taşınmaz ile mülkiyeti Aksaray Belediyesine ait Ereğlikapı Mahallesi 5434 ada 4 nolu 727,00 m² yüzölçümlü Arsa, Ereğlikapı Mahallesi 5434 ada 5 nolu 635,00 m² yüzölçümlü Arsa veya belediye encümeninin uygun göreceği Aksaray Belediyesine ait taşınmaz/taşınmazlar ile karşılıklı trampa (takas) yapmaya belediye encümeni ve riyasete yetki verilmesi hususundaki “Trampa” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-54: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Aksaray İl Özel İdaresine ait Aksaray İli Merkez İlçesi Darıhüyük Köyü 0 Ada 438 nolu 52.800,00 m² yüzölçümlü Arsa vasfındaki parsel üzerine kurulması planlanan 999 kW kurulu güçte olan güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretimi tesisinin Aksaray Belediyesi tarafından yapılabilmesi hususundaki “GES Protokol ve Devir” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-55: Fen İşleri Müdürlüğü’nün;  237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereği, İlimiz cadde ve sokaklarında yol yapım, yıkım vb. hizmetlerde kullanılmak amacıyla 2 (İki) adet Kazıcı Yükleyici Kepçe aracının satın alınması hususundaki “Araç Alım Talebi Hakkında” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-56: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Aksaray İli Merkez İlçeye bağlı Bağlıköyü 122 ada 54 nolu mera parselinden 186.000,00 m² lik kısmında Belediyemizce Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi (GES) yapılması hususundaki “Kamu Yatırımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak 27.04.2020 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 Evren DİNÇER                              Şükrü TANŞİ                         Mustafa TOPAÇLI

 Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

 

Tarih: 2020-04-30 16:26:52
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +