696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli ve geçici işçi kadrolarına geçişte sınav hakkı kazanıp kazanamadıklarına ilişkin başvuru sonuçları.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

696 Sayılı KHK ile İlgili Taşeron Başvuru Durumu

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 24. Maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli ve geçici işçi kadrolarına geçişte sınav hakkı kazanıp kazanamadıklarına ilişkin başvuru sonuçları.

 

    24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasları Belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin GEÇİCİ MADDE 24’den faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad soyadları ile T.C. Kimlik numaraları yer alanların müracaatları sınav hakkı kazanıp kazanamadıklarına göre Sınava Girmeye Hak Kazandı  ve Sınava Girmeye Hak Kazanamadı olarak sonuçlandırılmıştır. Sınav hakkı elde edemeyenler Tebliğin 36. Maddesi gereğince Aksaray Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna 3 (Üç) gün içerisinde itiraz edebilirler. Tebliğin 35. Maddesi gereği ilan olunur. 21.02.2018

     Sınava Girmeye Hak kazananlar Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne geçirilmeye  hak kazanmış anlamına gelmez.

     Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırma çalışmaları Emniyet Müdürlüğünce Devam etmektedir. Emniyet Müdürlüğü tarafından Güvenlik Soruşturması sonuçlandırıldığı taktirde oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından Personel durumları tekrar değerlendirilecek durumları uygun görülenler ile Sınavda Başarılı olanlar Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme işlemlerine dahil edilecektir.

 

 

SORGULAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Tarih: 2018-10-26 16:25:56
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +