AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

2019-118: Aksaray ili Zafer Mahallesi 6607 ada 1 nolu parsel, 6653 ada 1 nolu parsel ve 6636 ada 1 nolu parsellerde bulunan Resmi Kurum Alanlarının E=1.00 olmak kaydıyla Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-119: Aksaray ili Ereğlikapı Mahallesi Esnaf Sanatkarlar ve dar gelirliler için TOKİ işbirliği ile sosyal konut projesi yapılmak üzere, 5551 ada 1 nolu parsel, 5552 ada 1 nolu parsel, 5554 ada 1 nolu parsel, 5559 ada 1 nolu parsel, 5560 ada 1 nolu parsel, 5561 ada 3 nolu parsel, 5562 ada 2 ve 3 nolu parsel, 5565 ada 1 nolu parsel, 5538 ada 1 nolu parsel, 5550 ada 2 nolu parsel, 5549 ada 1 nolu parsellerde ekli krokide gösterilen şekilde Konut Alanı, Ticaret Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Eğitim Tesis Alanları planlaması; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5609 ada 1 nolu parsel, 5429 ada 1 nolu parsel, 5394 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parseller, 5328 ada 5 nolu parsel, 7434 ada 1 nolu parsel, 7442 ada 1 nolu parsel, 7443 ada 1 nolu parsel, 5573 ada 1 nolu parsel, 5572 ada 1 nolu parsel ve 5416 ada 1 nolu parsellerde bulunan Konut Alanı emsalleri Sosyal Konut Projesi için transfer edilerek Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-120: Aksaray İli, Tacin Mahallesi 13. Cadde, 91. Cadde ve 102. Caddenin yol boyu ticari teşekkül alan olarak belirlenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-121:  Aksaray İli, Kılıçaslan Mahallesi 497 ada 15 nolu parselde bina tipi trafo tesisi yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-122: ‘-Ticaret Alanlarında giriş kat dükkan yapmak şartıyla üst katlar Konut olarak yapılabilir.

-Asma katlı yapılarda yükseklik 6.50’ye kadar yapılabilir. Teknolojik ve mimari gereklere göre özellik arz eden yapılarda (Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema tiyatro ve konferans salonları, düğün salonu, resmi kurum ve kuruluşlara ait binalar, konaklama yapıları ve spor salonları vs.) 6.80 m yapılabilir.

Aksaray Belediyesi tarafından 2010 yılında revize ve ilave alanların İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporu hazırlanmıştır. Bu raporda mühendislik problemleri açısından Aksaray ili Önlem Alınabilecek Alanlar (Ö.A.) olarak değerlendirilmiştir. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve

 

Rapor Formatı’na göre Önemli Alanlar Kategori 1 olarak değerlendirilmez, Kategori 2 ve 3 olarak değerlendirilerek Sondaj yapılması zorunludur.

Fakat;

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’na göre basit yapı olarak değerlendirilen Bina Önem Katsayısı 1, Bina Kullanım Sınıfı 3 olan bodrumsuz tek katlı olan yapılarda;

  • Yapı inşaat alanı 200 m²’yi aşmayan müstakil tek bağımsız bölümden oluşan konutlar, müştemilatlar, güvenlik kulübeleri,
  • Toplam yapı inşaat alanı 500 m²’yi aşmayan çardaklar, seralar,

Yapı inşaat alanı 50 m²’yi aşmayan, tarımsal amaçlı depo, garajlar, vb. basit yapılarda araştırma çukuru ile zemin etüdü yapılması uygun olacaktır.’ hükümleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-123: Ereğlikapı Mahallesi 1220 ada 3 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına Düğün Salonu İbaresinin eklenmesi, bu alanda uygun görülmediğinden, plan koşullarının devamı; komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-124:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan Aksaray İli Sınırları içerisinde “Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Projesi Fizibilite Çalışması” isimli projenin, Belediye Başkanlığımız tarafından uygulanmasına, proje hesabı açma, bu hesaptan para aktarma, hesaptan harcama yapma ve proje yürütümü esnasında oluşacak belgelerin, sözleşmelerin imzalanması hususunda, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun ÇELİK’in yetkilendirilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-125: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Hürriyet Mahallesi ilave kanalizasyon işleri ile ilgili olarak belirtilen 2. Kademe hatların 1. Kademeye alınarak aynı yükleniciye aynı iş kapsamında yaptırılması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-126: Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; 2015 model Ford Kargo 2526 kamyon üzerine 13 ton tank kapasiteli 1485 km de vidanjör aracının Belediyemiz Su Kanalizasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere Aksaray Güzelyurt Belediyesinden 150.000,00 TL bedelden alımının Meclisçe görüşülerek karara bağlanması hususu hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-127: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; 2015 model Ford Kargo 2632 kamyon üzerine 8 m3 kapasiteli yol süpürme aracının Belediyemiz Temizlik İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Aksaray Güzelyurt Belediyesinden 250.000,00 TL bedelden alımının Meclisçe görüşülerek karara bağlanması hususu hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-128: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (h) bendi ile aynı Kanun’un 18. maddesinin (e) bendi ve 2886 sayılı Kanun’un 64. maddesi uyarınca, mülkiyeti Belediyemize ait H.Harmanı Mahallesi 7660 ada 1 nolu parselde bulunan A Blok 3721 m², B Blok 3721 m² olmak üzere iki adet Bodrum + 2 katlı Binaların 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve kiralama iş ve işlemleri için encümen ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-129: Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Belediyemiz ile Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılacak protokole istinaden yeni yapılan Ceza İnfaz Kurumu içerisinde yapılacak olan ziyaretçi bekleme salonu (sosyal tesisi) yapımının belediye bütçesinden yapılması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2019-130: ÖNERGE; MHP Grup Başkanlığının talebi üzerine gündeme alınan olağan meclis toplantı tarihleri hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısında görüşmek üzere Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısını 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

Tarih: 2019-10-11 18:14:34
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +