ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR,  Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA ve Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı 4 Aralık 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2020-167: Meclis üyelerimiz Cem ELİBOL, Osman KOÇAK, Vefa ÜLGER tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-168: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray, Sağlık Mahallesi 233 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanının Konut Alanına dönüştürülerek, 1202 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanının 1204 ada 1 nolu parsele taşınması, 231 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve 1202 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanının İlköğretim Tesisi Alanına dönüştürülmesi, Paşacık Mahallesi 6797 ada 1 nolu parselde bulunan Spor Tesisinin bir kısmının Sosyal Tesis Alanına, bir kısmının Resmi Kurum Alanına ve bir kısmının da İlköğretim Tesisi Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2020-169: Aksaray Valiliği İl Müftülüğü ‘nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray, Şifahane Mahallesi 3509 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanı ile 3505 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının yer değiştirmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-170:  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray, Zafer Mahallesi 1140 ada 5 ve 9 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanlarının arasındaki 10 metrelik yaya yolunun kapatılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-171: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 12 nolu parselde bulunan Üniversite alanında bina tipi trafo tesisi yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-172: İmar Tadilat Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Aratol Bahçeli Mahallesi 351 ada 3 nolu parselde bulunan Mezarlık Alanının kuzeyindeki Park Alanının taziye evi yapılmak üzere Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ve 349 ada 1 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının Park Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-173: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray, Kurtuluş Mahallesi 7500 adanın güneyindeki Park Alanının Pazar Alanına dönüştürülmesi, Ereğlikapı Mahallesi 2340 adanın güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi şartıyla; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-174: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray, Taşpazar Mahallesi 4022 ada 2 nolu parselde bulunan Park Alanı ile Paşacık Mahallesi 4018 ada 1 nolu parselde bulunan Pazar Alanının yer değiştirmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-175: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray, Kılıçaslan Mahallesi 6282 ada 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan Kültürel Tesis Alanının bir kısmının İbadet Alanına, bir kısmının ise Ticaret alanına dönüştürülmesi ve Paşacık Mahallesi 7430 ada 2 nolu parselde bulunan İbadet alanının Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-176: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray, Kılıçaslan Mahallesi 7625 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının bir kısmındaki yapılaşma koşullarının E=1.80, Y ençok=5 Kat, bir kısmının ise E=2.30, Y ençok=5 Kat olarak belirlenmesi, 1066 ada 297 nolu parseldeki Konut Alanı ve 298 nolu parseldeki Özel Eğitim Tesisi alanının bir kısmının E=1.80, Y ençok=5 Kat olarak Konut Alanına, bir kısmının da Park Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve İbadet Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-177: İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Taşpazar Mahallesi 7131 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-178: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; 5620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri hakkında kanun hükümleri gereğince, daimi işçi kadrolarına geçişi yapılamayan ve mevcut pozisyonları olan geçici işçi pozisyonunda kalan 6 adet işçinin 2020 yılındaki çalışma süresini aşmayacak şekilde 2021 yılında da çalıştırılması ile ilgili hazırlanan “Geçici İşçi Vize” hakkındaki teklifi ile Geçici İşçi Vize Teklif Cetvel’i Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-179: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Küçük Bölcek- Yenimahalle hattı Özel Halk Otobüsü güzergahına 118.CADDE-119.CADDE güzergahlarının eklenmesi ile ilgili hazırlanan “M Plaka Güzergah Değişikliği” hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-180: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; S plaka yönetmeliğinin 12 maddesinin ve 13. maddesinin iptal edilmesine bundan sonra sadece toplu taşıma izin belgesinin sahiplerinin ölümü veya temyiz kudretini kaybetmesi halinde yasal hak sahiplerine ücretsiz devir izni verilmesine S plaka devrinin iptal edilmesine bu güne kadar zaman aşımı süresi içerisinde devir harcını ödeyip geri talep etmeleri halinde almak isteyen araç sahiplerine mahkeme masrafı ve gecikme faizi ödemeden yatırdıkları devir harcının iade edilmesine ayrıca aynı yönetmeliğin 24. maddesinde Mevcut daha önce verilmiş olan S plaka hatlarından 2020/06-118 ve 07.08.2020 tarih ve sayılı meclis kararıyla geçmiş yıllarda toplu taşıma izin belgesi alarak aktif çalışmayan boşta olan S plakalar çalışmak isterlerse yıllık olarak alınan 1.000.00 TL bedelinde iptal edilmesine bu güne kadar ödeme yapan araç sahiplerinin talep etmesi halinde yatırdıkları bedelin ilgili kişilere iadesi ile ilgili hazırlanan “S Plaka Yönetmelik” hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-181: Yazı işleri Müdürlüğü’nün; Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği ile Belediyemiz arasında; uluslararası öğrencilere yönelik Belediyemiz ile ilgili vakıf arasında protokol imzalamaya, protokol esasları doğrultusunda kanunla belirtilen süreleri aşmamak şartıyla bedelli veya bedelsiz yer tahsisinde bulunmaya, bu kapsamda gerekli iş ve işlemleri Belediyemiz adına yürütmeye riyasete yetki verilmesi ile ilgili hazırlanan “Yetki Verilmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

             Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak 2021 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının 8 Ocak 2021 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2020 yılının olağan son meclis toplantısı olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

 

 

        Evren DİNÇER                               Şükrü TANŞİ                 Mustafa TOPAÇLI

        Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

 

 

Tarih: 2020-12-16 11:32:24
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +