DUYURU

 

DUYURU

03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı  Resmî Gazete yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin toplamda 10 madde ve 37 fıkrası, Danıştay 6.Dairesi kararına istinaden yürütmesi durdurulmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize tebliği yapılmıştır. 

Bu konuda oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan yeni İmar Plan Notları, Nisan 2019 tarihli ilk meclis toplantısında karara bağlanacak olup, ruhsat başvurusu yapılan veya yapılacak işlerin devamlılığı sağlanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +