İKİ BAŞKAN YARDIMCISI DAHA BELİRLENDİ.

Refik GÜNDOĞAR – Y. Şehir Plancısı

Kentsel Dönüşüm, İmar ve Teknik İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı

1986 yılında doğan Refik Gündoğar; İlköğrenimini İçel ili Tarsus ilçesi, Orta ve Lise öğrenimini ise memleketi olan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Anadolu Lisesinde tamamladı. 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini yine Konya Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Anabilim dalında “Sanayi Yatırımlarının Mekânsal Gelişime Olan Etkileri (Tuzla Örneği)” konulu tez çalışması ile tamamladı. İmar Planlamaalanında aile şirketinde bir süre yönetici olarak çalıştı. Bölgesinde bir çok Belediyeye imar planlama alanında danışmanlık hizmetleri icra etti. Bu süreçte önemlibir çok imar planlama işinin yükleniciliğini ve müellifliğini üstlendi. Belediyelerden başka başta Sanayi Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, İl Özel İdaregibi kurumlarda da İmar Planı hazırlanması süreçlerini üstlendi. Bitirilen-onaylananbu işler neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından üst ölçekli İmar Planlarına da müellif olabilecek iş bitirme karnesine haiz plan müellifi unvanı aldı. Daha sonra kamuda Afşin (K.Maraş) Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Darıca (Kocaeli) Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, Tuzla (İstanbul) Belediyesinde Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ülkemizin en büyük, dünyada sayılı tasarımlardan; yatırım değeri 350 milyon € olan, Tuzla Belediyesi tarafındanYap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edilen, inşasına başlanan, şartnamesinde Mart 2015 yılında inşasının tamamlanması sözleşme altına alınan,deniz üzerinde 525.000 m² alanda;Tuzla Yat Limanı, Rekreasyon Alanı, Sahil Düzenlemesi, Alışveriş Merkezi, Konaklama Üniteleri ve Avrupa’nın sayılı Temaparklarından olacak olan kompleksin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü kurumları nezdinde; Projelendirme, Çevresel Etki Değerlendirmesi aşamalarında, ön yeterlilik, ihale ve inşaata başlama süreçlerinde başından sonuna kadar yönetici olarak bulundu. Tuzla sahillerindevar olanzemin işgallerininkaldırılarak halka açılması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve Ulaştırma Bakanlığından Dolgu İmar Planlarının-Uygulama Projelerinin onaylanması aşamalarında çalıştı.Yine Ulusal basında “Davullu zurnalı yıkım” başlığı ile duyulan 650 dönüm alanda Tuzla (İstanbul) İçmeler Kentsel Dönüşüm Alanının Projelendirme, taşınmaz değerlemesi, dönüşüm alanının Bakanlar Kurulunda onaylatılmasıve Resmi Gazetede yayınlanması, Bakanlığa İmar Planı Revizyonunun teklif edilmesi, Projelendirme, Matematiksel Model oluşturulmasının yanında İstanbul Büyükşehir Metropoliten alan sınırlarında, Tuzla İlçe sınırlarının tamamında 16 adet büyük Bölge Planının tümünde (12.500 hektar) Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 2030 yılı koşullarına göre hazırlanması;  İstanbul Büyükşehir ve Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde onaylanması süreçlerini sonuçlandıran ekipte yönetici olarak görev aldı.İmar Planlama, Büyükşehir Belediye Mevzuatı, Yapı RuhsatıHukuku, Planlı Yapılaşma, Kentsel Dönüşüm, Taşınmaz Değerleme, Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları alanlarında çeşitli eğitim ve seminerlere eğitici olarak da katıldı. Çevresi ile sıcak ilişkiler kurabilen, mesai tanımaz hareketli kişiliği ile tanınan, iyi derecede İngilizce bilenRefik Gündoğar evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Serdar BAYDAR

Ulaşım ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı

 

Serdar BAYDAR, 21 Ocak 1983 yılında doğdu. Aksaray İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Niğde Üniversitesi Endüstriyel Elektronik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimlerini tamamladı. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı / Yönetim Bilişim Sistemleri Dalı’nda yüksek onur öğrencisi olarak tamamladı. “Bilişim Sistemleri Güvenliğinde Riskler Kontroller ve Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar” konulu tez çalışması yürüttü. Halen Doktora eğitim çalışmaları devam etmektedir.

Üniversite yıllarında vakıf çalışmalarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstendi. 2003-2008 yılları arasında Aksaray’da Bilişim sektöründe hizmet veren bir firma kurarak ticari faaliyetler yürüttü. 2008-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM (Belediye Bilgi İşlem)’de Toplu Ulaşım Hizmetleri ve Elektronik Ücret Toplama Sistemlerinde uzman olarak çalıştı. Ülkemizde ve Dünya’da adını duyuran marka projelerde görevler aldı.

 

-İETT Elektronik Ücret Toplama Sistemi Projesi

-İETT AKBİL ve İSTANBULKART Projeleri

-İETT AKYOLBİL ve Akıllı Durak Projeleri

-Asrın Projesi olarak nitelendirilen MARMARAY PROJESİ kapsamında Otomatik Ücret Toplama Sistemi Projesi’nde Proje Yöneticisi olarak görev yaptı.

 

Katıldığı Eğitim Seminerler, Aldığı Sertifika ve Belgeler

- Project Managament Professional (Proje Yönetimi) Eğitimi

- Liderlik ve Etkin Yöneticilik Eğitimi

- Ürün Geliştirme ve Hayat Döngüsü Eğitimi (Selsoft)

- Sistem Analizi Eğitimi (Selsoft)

- İş ve İhtiyaç Analizi Eğitimi (Selsoft)

- Software Assurance Eğitimi (RC2)

- Sosyal Medya Sertifika Eğitimi (Papillion Dijital)

- Dijital İmaj Eğitimi (Papillion Dijital)

- CISCO IT / PC Hardware and Software Certifitacates (Cisco)

- CompTIA A+Certificates

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası

-Bilgisayar Operatörlük Sertifikası

- Endüstriyel Elektronik İşyeri Açma Belgesi

- Endüstriyel Elektronik Usta Öğretici Belgesi

- Bayi Programı kapsamında çeşitli bilgisayar sistem seminerleri ve eğitimleri

  (İntel Kanal Konferansı, Gömülü Sistemler - INTEL ,Endüstriyel PC’ler - BELBİM, Endüstriyel PC’ ler – İEİ Teknoloji vb..)

- İşyeri Güvenliği Bilgi Sistemi Eğitimi (Belbim)

- Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi (Belbim)

- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Belbim)

- Proje Yönetimi ve MS Project 2010 Eğitimi (SAÜ)

- Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ve Yönetimi Eğitimi (SAÜ)

  (ERP,MRP,CRM Uygulamaları ve Çözümleri, Adempiere ERP Yazılımı Eğitimi)

- Doküman Yönetim Sistemi Eğitimi (SAÜ)

- Modelleme Analiz ve Tasarım Eğitimi (SAÜ)

- Bilişimde Bilirkişilik Eğitimi (TBD)

- Osmanlıca Eğitim Sertifikası

Baydar, İngilizceve Osmanlıca bilmektedir. Edebi deneme şiir ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Evli ve 1 Çocuk babasıdır.

Tarih: 2018-10-26 21:50:43
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +