AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
                       
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
                       
1 - İdarenin                                 
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin               
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :               
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              : 21-08-2019  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Nitelik Blok
 Adı
Kat B. Bölüm
No
B. Bölüm
Niteliği
Bürüt Alan Muhammen Bedeli  Teminatı
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A Zemin Kat 3 Mağaza 66 924.000,00 TL 27.720,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 16 Dubleks Ofis 77 308.000,00 TL 9.240,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 17 Dubleks Ofis 76 304.000,00 TL 9.120,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 18 Dubleks Ofis 67 268.000,00 TL 8.040,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 19 Dubleks Ofis 89,5 358.000,00 TL 10.740,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 20 Dubleks Ofis 86,5 346.000,00 TL 10.380,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 21 Dubleks Ofis 87,5 350.000,00 TL 10.500,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 22 Dubleks Ofis 78 312.000,00 TL 9.360,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 23 Dubleks Ofis 82 328.000,00 TL 9.840,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 24 Dubleks Ofis 89 462.800,00 TL 13.884,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 25 Dubleks Ofis 78,5 408.200,00 TL 12.246,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 26 Dubleks Ofis 76 304.000,00 TL 9.120,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam A 2. Kat 27 Dubleks Ofis 74,5 298.000,00 TL 8.940,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam E 1. Kat 16 Dubleks Ofis 119,5 621.400,00 TL 18.642,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam F Zemin Kat 2 Mağaza 63,5 1.016.000,00 TL 30.480,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam F 1. Kat 5 Dubleks Ofis 74 296.000,00 TL 8.880,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam F 1. Kat 6 Dubleks Ofis 77 308.000,00 TL 9.240,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam F 1. Kat 9 Dubleks Ofis 49 196.000,00 TL 5.880,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam G Zemin Kat 1 Tripleks Mağaza 139,5 1.674.000,00 TL 50.220,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam G Zemin Kat 3 Tripleks Mağaza 139,5 1.674.000,00 TL 50.220,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam G Zemin Kat 4 Tripleks Mağaza 133,5 1.602.000,00 TL 48.060,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam G Zemin Kat 5 Tripleks Mağaza 133,5 1.602.000,00 TL 48.060,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam H 1. Kat 11 Dubleks Ofis 97 465.600,00 TL 13.968,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam H 1. Kat 12 Dubleks Ofis 104,5 501.600,00 TL 15.048,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam H 1. Kat 13 Dubleks Ofis 100,5 482.400,00 TL 14.472,00 TL
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Tam H 1. Kat 26 Dubleks Ofis 73 350.400,00 TL 10.512,00 TL
                       
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),
       ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur. 
Tarih: 2019-07-10 16:43:28
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +