AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
İHALE İLANI  
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan  
                         
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI   
                         
1 - İdarenin                                   
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi   
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884  
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : belediye@aksaray.bel.tr   
2 - İhale Konusu Hizmetin                 
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :                 
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu  
     b) Tarihi ve saati                                              : 02-09-2020  Saat 14:00  
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :  
Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Nitelik Hisse Blok Kat B. Bölüm B. Bölüm Bürüt Alan Muhammen Bedeli Teminatı
Adı No Niteliği
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A Zemin Kat 3 Mağaza 66 950.000,00  28.500,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 16 Dubleks Ofis 77 385.000,00  11.550,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 17 Dubleks Ofis 76 380.000,00  11.400,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 18 Dubleks Ofis 67 335.000,00  10.050,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 19 Dubleks Ofis 89,5 450.000,00  13.500,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 20 Dubleks Ofis 86,5 435.000,00  13.050,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 21 Dubleks Ofis 87,5 440.000,00  13.200,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 22 Dubleks Ofis 78 390.000,00  11.700,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 23 Dubleks Ofis 82 410.000,00  12.300,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 24 Dubleks Ofis 89 445.000,00  13.350,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 25 Dubleks Ofis 78,5 395.000,00  11.850,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 26 Dubleks Ofis 76 380.000,00  11.400,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam A 2. Kat 27 Dubleks Ofis 74,5 375.000,00  11.250,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B Zemin Kat 6 Dubleks Magaza 275 2.850.000,00  85.500,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B Zemin Kat 7 Dubleks Magaza 206,5 2.065.000,00  61.950,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B Zemin Kat 8 Dubleks Magaza 206,5 2.065.000,00  61.950,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B Zemin Kat 9 Dubleks Magaza 219 2.628.000,00  78.840,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 10 Dubleks Ofis 171 855.000,00  25.650,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 11 Dubleks Ofis 107 535.000,00  16.050,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 12 Dubleks Ofis 107 535.000,00  16.050,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 13 Dubleks Ofis 155 775.000,00  23.250,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 15 Dubleks Ofis 105,5 530.000,00  15.900,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 16 Dubleks Ofis 107 535.000,00  16.050,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 2. Kat 17 Dubleks Ofis 124 620.000,00  18.600,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam E 1. Kat 8 Ofis 54 324.000,00 9.720,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam E 1. Kat 16 Dubleks Ofis 119,5 717.000,00 21.510,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam E 1. Kat 18 Ofis 55 330.000,00 9.900,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam F Zemin Kat 2 Mağaza 63,5 951.000,00  28.530,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam F 1. Kat 5 Dubleks Ofis 74 370.000,00  11.100,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam F 1. Kat 6 Dubleks Ofis 77 385.000,00  11.550,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam F 1. Kat 9 Dubleks Ofis 49 245.000,00  7.350,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam H 1. Kat 11 Dubleks Ofis 97 582.000,00  17.460,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam H 1. Kat 12 Dubleks Ofis 104,5 627.000,00  18.810,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam H 1. Kat 13 Dubleks Ofis 100,5 603.000,00  18.090,00
Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam H 1. Kat 26 Dubleks Ofis 73 438.000,00  13.140,00
                         
                         
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER  
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti  
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),
       ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
 
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2020 yılında düzenlenmiş vekâletname.   
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek  
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.    
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.   
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.  
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
    İlan olunur.   
Tarih: 2020-08-10 08:40:44
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +