AKSARAY BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI
İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
               
AKSARAY BELEDİYESİ ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI 
               
1 - İdarenin                           
     a) Adresi                                               :                      Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                :   03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)          :   belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin         
  a) Niteliği, türü, miktarı                           :                                          Belediyemize  ait aşağıda yazılı araç, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :         
     a) Yapılacağı yer                                  :   Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                  :   15-05-2019  Saat 14:00
               
4- İHALEYE ÇIKARILACAK ARACIN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI :
ARAÇ MARKASI  MODEL MOTOR GÜCÜ SİLİNDİR HACMİ YAKIT Kilometresi MUHAMMEN BEDELİ + % 1 KDV GEÇİCİ TEMİNATI
KİA SORENTO                                ARAZİ TAŞITI  2006 140 BG 2497 DİZEL 34852 55.000,00 TL+%1 KDV 1.650,00 TL
               
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER    
           KİŞİLERDEN             
       a) Kanuni ikametgah Belgesi,          
       b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi,          
          ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN      
       a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi           
       b) Ticaret Sicil Belgesi             
       c) İmza sirküleri (noterden tasdikli),          
       d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2019) yılına ait
       e) Tebliğat için  Türkiye de adres göstermek        
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.      
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.        
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.      
    İlan olunur.               
Tarih: 2019-04-30 09:48:31
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +