Mali Hizmetler Müdürlüğü

MESUT ÇELİK

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

  Misyonumuz

Müdürlüğümüz, Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen ve kendi yetki alanlarımızda bulunan vergi mükelleflerinin ve Belediye alacaklılarının zamanında tahakkuk, tahsil ve tediyesini yapmak, kurum ve kişilere iş ilişkisi içinde en iyi ve hızlı hizmeti vermek.

  Vizyonumuz

Hizmetin sunulmasında bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan bir kadro ile teknolojik donanımı çağın gereklerine hızlı ve anında cevap verecek fiziki ortamı ve çalışanlarının gülen yüzleriyle vatandaşa örnek bir hizmet sunmak

Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +