Yazı İşleri Müdürlüğü

FATİH YILDIZ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

  Misyonumuz

Belediyemiz Yönetim ve karar organlarının düzenli, etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak iletişim ve yazışma hizmetlerini etkin kılmak.

  Vizyonumuz

Yönetim organlarınca alınan kararların belediyemiz iç ve dış paydaşlarımız arasında koordinasyon ve hızlı iletişimi etkin kılacak şekilde yürütülmesini sağlayarak hizmetlerin düzenli, verimli ve devamlılığını sağlayacak sekretarya hizmetlerini sunmak.

Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +