AKSARAY Merkez, İlçe, Kasaba ve Köyler Arası Uzaklık Mesafesi ve Rayiç Bedelleri

1-) Raiç Dilekçesi ( indir )                                                                                                                       

 

AKSARAY MERKEZ, İLÇE,KASABA VE KÖYLER ARASI UZAKLIK MESAFESİ VE RAYİÇ BEDELLERİ

KÖY VE KASABA ADI

KM

ÜCRET

KÖY VE KASABA ADI

KM

ÜCRET

ACIPINAR

32

5,00 TL

HANOBASI(SARAYHAN)

35

5,00 TL

AĞZIKARAHAN

18

3,50 TL

HATİP AĞA TOLU

10

3,00 TL

AKAN

24

4,00 TL

HELVADERE

30

4,50 TL

AKÇAKENT

50

6,50 TL

HIRKATOL

10

3,00 TL

AKHİSAR

15

3,50 TL

IHLARA

40

5,50 TL

AKİN

8

3,00 TL

ILISU

50

6,50 TL

AKMEZAR

36

5,50 TL

İNCESU

40

5,50 TL

AKYAMAÇ

45

6,00 TL

İSMAİL AĞA TOLU

10

3,00 TL

ALACA

15

3,50 TL

KALEBALTA

50

6,50 TL

ALACASALARI

88

8,00 TL

KARACAÖREN

40

5,50 TL

ALANYURT

50

6,50 TL

KARA ÇAYIR

30

4,50 TL

ALAYHAN

40

5,50 TL

KARAKOVA

37

5,50 TL

ALTINKAYA(ÇARDAK)

38

5,50 TL

KARAKUYU

46

6,00 TL

ARATOL

8

3,00 TL

KARAÖREN

22

4,00 TL

ARMUTLU

30

4,50 TL

KARATAŞ

16

3,50 TL

ATAKÖY

15

3,50 TL

KARGIN

28

4,50 TL

BABAKONAĞI

50

6,50 TL

KAZICIK TOLU

10

3,00 TL

BAĞLIKAYA

25

4,00 TL

KIZIL KAYA

30

4,50 TL

BAŞARAN

87

8,00 TL

KOÇPINAR

30

4,50 TL

BAYMIŞ

20

3,50 TL

KOYAK

27

4,50 TL

BEBEK

28

4,50 TL

KUTLU KÖY

30

4,50 TL

BEKARLAR

55

7,00 TL

KÜÇÜK PÖRNEK

48

6,50 TL

BELİSIRMA

46

6,00 TL

KÜÇÜK GÜVE

50

6,50 TL

BEYAZ SARAY

33

5,00 TL

MACARLI

45

6,00 TL

BORUCU

35

5,00 TL

OZANCIK

69

7,50 TL

BOSTANLIK

50

6,50 TL

PINAR BAŞI

34

5,00 TL

BOYALI

45

6,00 TL

SAĞIR KARACA

30

4,50 TL

BOZCATEPE

48

6,50 TL

SAĞLIK KÖYÜ

10

3,00 TL

BOZCAYURT

50

6,50 TL

SALMANLI

37

5,50 TL

BÖGET

66

7,50 TL

SANIR TOL

6

3,00 TL

BÜYÜK GÜVE

60

7,00 TL

SAPMAZ

33

5,00 TL

BÜYÜK PÖRNEK

55

7,00 TL

SARATLI

30

4,50 TL

CAGIL

30

4,50 TL

SARI AĞIL

55

7,00 TL

CAMİLİ ÖREN

47

6,50 TL

SELECİ TOLU

10

3,00 TL

ÇATALSU

35

5,00 TL

SELİME

32

5,00 TL

ÇAVDARLI

45

6,00 TL

SEVİNÇLİ (GELE GÜLE)

15

3,50 TL

ÇELTEK (SU ÜSTÜ)

35

5,00 TL

SİVRİ HİSAR

50

6,50 TL

CERİT

38

5,50 TL

SOFULAR

80

8,00 TL

ÇİMELİ YENİKÖY

20

3,50 TL

SULTAN HANI

40

5,50 TL

ÇOLAK NEBİ

45

6,00 TL

SUSADI

46

6,00 TL

ÇANGILLI

30

4,50 TL

SÜLEYMAN HÜYÜK

40

5,50 TL

ÇATİN

68

7,50 TL

TATLICA (DADASIN)

40

5,50 TL

ÇALAYAN (DELİHEBİL)

34

5,00 TL

TAPTIK

32

5,00 TL

ÇEKİÇLER

35

5,00 TL

TAŞPINAR

32

5,00 TL

DARI HÜYÜK

25

4,00 TL

TEPESİ DELİK

10

3,00 TL

DEMİRCİ

36

5,50 TL

TOPAKKAYA

15

3,50 TL

DEVE DAMI (ORTAKÖY)

76

8,00 TL

ULUKIŞLA KASABASI

38

5,50 TL

DİKMEN (TOKARIZ)

40

5,50 TL

ULUKIŞLA TOLU

15

3,50 TL

DOĞAN TARLA

40

5,50 TL

UZUN KAYA (ESKUNUZ)

45

6,00 TL

DORİKİNİ

10

3,00 TL

YAGIN

30

4,50 TL

DÜĞÜZ

41

6,00 TL

YALNIZ CEVİZ

23

4,00 TL

EKECİK ŞIKLAR

36

5,50 TL

YANYURT

40

5,50 TL

EKECİK TOL

15

3,50 TL

YAPILCAN

15

3,50 TL

EKECİK YENİKÖY

25

4,00 TL

YAPRAK HİSAR

36

5,50 TL

EKECİK GÖDELER

45

6,00 TL

YENİ KENT

30

4,50 TL

ELMACI

27

4,50 TL

YENİ PINAR

37

5,50 TL

EŞMEKAYA

45

6,00 TL

YENİ YUVA (NURGÖZ)

40

5,50 TL

FATMA UŞAĞI

50

6,50 TL

YEŞİLOVA

20

3,50 TL

GAZİEMİR

50

6,50 TL

YEŞİL TÖMEK

50

6,50 TL

GERENTOL (YENİ MAHALLE)

8

3,00 TL

YUVA

26

4,00 TL

GÖKÇE MAMASIN

24

4,00 TL

YEŞİL TEPE (GIRGIL)

35

5,00 TL

GÖKSU GÜZEL

30

4,50 TL

YENİKÖY (BAĞLIKÖY)

17

3,50 TL

GÖZLÜ KUYU

33

5,00 TL

YALMAN

45

6,00 TL

GÜCÜN KAYA

20

3,50 TL

 

GÜL PINAR

45

6,00 TL

 

 

 

GÜNEŞLİ

90

8,00 TL

 

GÜZEL KUYU

20

3,50 TL

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı
Haluk Şahin Yazgı
  • +