Duyuru

2022/04-45, 46, 47 ve 48 SAYILI MECLİS KARARINA AİT MEVCUT VE ÖNERİ DURUM

01/04/2022 tarih ve 2022/04-45, 46, 47 ve 48 sayılı meclis kararları ile onaylanan plan değişikliklerine ilişkin mevcut ve öneri durumu gösterir krokiler