02.07.2021 Tarih - 2021/07 Temmuz Ayı Karar Özetleri

                                                          

          AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ                 

 

 

Meclisi Teşkil Eden

Z e v a t

 

 

 

 

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN,  Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Rıza SERİNBAŞ izinli; Gamze ÇELİK ve Koray YILDIRIM katılmadı.)

Toplantı

Tarih

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    02.07.2021

     2021/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02 Temmuz 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2021-126: Meclis üyemiz Rıza SERİNBAŞ tarafından meclise sunulan izin dilekçesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmasının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-127: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; Belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlamış “Kadro Değişiklik Cetveli” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-128: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Taşpazar Mahallesi makas kavşağında bulunan Şehitlik Parkında yeni kavşak düzenlemesi yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-129: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 3 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-130:  Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, yeni Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, Hacılarharmanı Mahallesinde, Adana yoluna ve Ankara yoluna cepheli imar adalarında Hmaks=Serbest yazan yerlerin kat yüksekliklerinin ekli krokideki şekliyle belirlenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-131: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen belediyemiz personel kadrolarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlamış olduğu “Kadro Değişiklik Cetveli” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde;  (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvellerinin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü aynen ve oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

         Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının 06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

   Dr. Evren DİNÇER                           Şükrü TANŞİ                             Mustafa TOPAÇLI

   Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

 

Tarih: 2021-07-14 13:54:08
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +