04.06.2021 TARİH ve 2021/06 SAYILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

04.06.2021 TARİH ve 2021/06 SAYILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

   5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.06.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi)  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

1- Açılış

2- Yoklama

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- 17.05.2021 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6- Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7- Gündem maddelerinin görüşülmesi.

7.1. İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

a. İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi (3 Adet);

 

1-Dorukini Köyü 132 ada 37 ve 38 nolu parsellere ilişkin ilave imar planı hakkındaki teklifi.

2-Kurtuluş Mahallesi 161 ada, 9, 10, 11, 42 ve 43 nolu parsellere ilişkin ilave imar planı hakkındaki teklifi.

3-Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 3 nolu parselde bulunan rekreasyon alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

 

b. İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (7 Adet);

 

1- Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 157 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

2- Bahçesaray Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Yolu bağlantısına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

3- Nevşehir Devlet Yolu ile 47. Cadde’nin kesişiminde bulunan kavşağa ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

4- Paşacık Mahallesi 1601 Sokak ve Selçuk Bulvarı’nın kesişimindeki orta refüj Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

5- Paşacık Mahallesi 2587 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanına ve 4058 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

6- Bahçesaray Mahallesi 7822 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanına ve 7823 ada 2 nolu parselde bulunan Spor Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

7- Paşacık Mahallesi 1671 nolu sokağa ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

8- Zafer Mahallesi 6133 ada 7 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

9- Taşpazar Mahallesi 4026 ada 1 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu.

 

7.2. Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

 

- Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün; Sokak Sağlıklaştırma hakkındaki teklifi

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Dorikini köyü mera değişikliği hakkındaki teklifi

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 122 ada 54 nolu parselde teknik altyapı amaçlı mera vasıf değişikliği hakkındaki teklifi.

- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün; Aksaray Merkez kısmi kanalizasyon ve terfi merkezleri inşaatı yapım işi hakkındaki teklifi.

- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; İller Bankası banka kredisi kullanılarak iç borçlanma yapılabilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hakkındaki teklifi.

- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Araç alım hakkında hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Bisiklet yolu ücret tarifesi hakkındaki teklifi.

- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M plaka güzergah değişikliği hakkındaki teklifi.

 

8- Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9- Dilek ve Temenniler

10- Kapanış

Tarih: 2021-06-02 15:51:16
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +