05.11.2021 AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ             

 

Meclisi Teşkil Eden

Z e v a t

Belediye Meclisi; Meclis Başkan V. Yakup Kadri PEREK Başkanlığında;

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Malik EKİNCİ, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. ( Tamer YALVAÇ, Cem ELİBOL ve Muhammet ÇELİK izinli.)

Toplantı

Tarih

    05.11.2021

     2021/11/1

 

 

 

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı  I. Oturumu 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkan V. Yakup Kadri PEREK Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2021-163: Meclis üyelerimiz Tamer YALVAÇ, Cem ELİBOL ve Muhammet ÇELİK tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerimizin izinli sayılmalarının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-164: İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün; “122 Ada 54 Nolu Parselde Kamu Yatırımı” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-165: İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Dorukini Köyü 132 Ada 37 ve 38 Nolu Parsellerde 5403 Sayılı Kanunun 13/d Maddesi Gereğince Kamu Yararı Kararı Alınması” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-166: Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Yapılcan Köyü 108 ve 109 adaların cepheli bulunduğu Karayolu kamulaştırma sınırına göre imar düzenlemesi yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-167: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 835 ada 1 nolu parselde bulunan Üniversite Alanında Emsal değerinin E=1.00 olarak düzenlenmesi ve 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-168: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Kılıçaslan Mahallesi 1053 ada 233 nolu parselde bulunan Askeri Alanın Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-169: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 5475 ada 2 nolu parselde bulunan Mesleki Öğretim Tesisi Alanının  (Kız İmamhatip Lisesi) güney cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-170: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Termal Turizm Alanına ilişkin; ‘ Termal Turizm Alanlarında, balneolojik banyolar, toprak ısıtma, seracılık, kent ısıtma, sağlık termal turizm tesisleri, yüzme havuzları, kür merkezleri yer alabilir.’ şeklinde plan notu eklenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

                                                          

          AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ                 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    05.11.2021

     2021/11/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

havuzları, kür merkezleri yer alabilir.’ şeklinde plan notu eklenmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-171: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi, Meclis üyelerimizden gelen önergeye istinaden 2022 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin incelenerek rapor haline getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi ve bir sonraki meclis oturumunun 12.11.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da görüşülmesi, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-172: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Ek Bütçe hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde 80.000.000,00-(seksenmilyon) TL. ek bütçenin talep edildiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-173: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Performans Programı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-174: Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aksaray Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde yönetmeliğin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-175: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Sermaye Taahhüdü hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde 500.000,00 TL kuruluş sermayesi ile kurulması planlanan Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş. ye %10 hisse payı ile ortak olunması ve belediyemiz hissesine düşen kuruluş sermaye tutarı 50.000,00 TL’nin ödenmesi; ayrıca bahsi geçen şirket ile ilgili her türlü işlemi yapmaya, her türlü karar ve belgeleri imzalamaya, Aksaray Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanı Sayın Dr. Evren DİNÇER ’in münferiden temsil ve imzalamaya yetkili kılınmasının kabulü müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-176: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün sokak isim değişikliği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Şehit Polis Resul KORKMAZ'ın isminin İlimiz Merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 132. Caddeye taşınmasının kabulü müdürlüğünün teklif ettiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-177: İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “122 Ada 54 Nolu Parselde Kamu Yatırımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, bahse konu taşınmazda mera vasıf değişikliği ve teknik altyapı alanlarının yapılmasının kabulü müdürlüğünün teklif ettiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-178: İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen “Dorukini Köyü 132 Ada 37 ve 38 Nolu Parsellerde 5403 Sayılı Kanunun 13/d Maddesi Gereğince Kamu Yararı Kararı Alınması” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Oturumunun 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumu sona erdirildi.

Tarih: 2021-11-19 15:56:26
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +