05.11.2021 TARİH ve 2021/11 SAYILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

05.11.2021 TARİH ve 2021/11 SAYILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.11.2021 tarihinde Cuma günü saat 14.30’da Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda (Tacin Mahallesi, Recep Tayyip ERDOĞAN Gençlik Parkı İçerisi)  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

 

1.) Açılış

2.) Yoklama

3.) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

4.) Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5.) 01.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.

6.) Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7.) Gündem maddelerinin görüşülmesi.

 

7.1.) İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

 

a.) İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi (2 Adet);

1- Yapılcan Köyü 108 ve 109 adaların cepheli bulunduğu karayolu kamulaştırma sınırına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2- Ereğlikapı Mahallesi 835 ada 1 nolu parselde bulunan Üniversite Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

 

b.) İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (3 Adet);

 

1- Kılıçaslan Mahallesi 1053 ada 233 nolu parselde bulunan Askeri Alana ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

2- Ereğlikapı Mahallesi 5475 ada 2 nolu parselde bulunan Mesleki Öğretim Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.

3- Termal Turizm Alanlarına ilişkin plan notu eklenmesi hakkındaki komisyon raporu.

 

7.2.) Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

 

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; 5393 Sayılı Yasa’nın 62. maddesi gereğince Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi.

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Ek bütçe hakkındaki teklifi.

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (a) bendi gereğince Belediyemiz 2022 Yılı Performans Programı hakkındaki teklifi.

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Aksaray Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği hakkındaki teklifi.

- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Sermaye taahhüdü hakkındaki teklifi.

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Sokak isim değişikliği hakkındaki teklifi.

 

8.) Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.

9.) Dilek ve Temenniler

10.) Kapanış.

 

 

Tarih: 2021-11-03 14:53:48
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +