15.10.2009 Tarihinde Yerel Gazetede (Aksaray Posta) Yayınlanan AKSARAY BELEDİYESİN'DE Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYURULUR

 

05.02.2015 Tarih ve 2015/2 Sayılı Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

 

YÖNETMELİK

 

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

  Madde 1 – 15.10.2009 Tarihinde Yerel Gazetede (Aksaray Posta) yayınlanan Aksaray Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin EK:1 sayılı cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

EK:1

 

AKSARAY BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

 ÜNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

 

BAŞKAN YARDIMCISI

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

İÇ DENETÇİ

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

BİRİM MÜDÜRLERİ/İŞLETME MÜDÜRÜ, BİRİM AMİRLERİ

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

AVUKAT

 

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

 

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE  BAŞKANI

 

 

MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

 

 

ŞEF,  AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN,

 

MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

 

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE  BAŞKANI

 

 

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ

 

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE  BAŞKANI

 

 

 

            Madde 2 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 – Bu yönetmeliği Aksaray Belediye Başkanı yürütür.

 

Tarih: 2018-10-26 16:25:56
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +