17.05.2021 TARİH VE 2021/05 SAYILI MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ   

 

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN,  Muhammet ÇELİK, İsmet KAYABAŞI, Ramazan YILMAZ, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Yakup ÜLGER, Burhanettin KARATAŞ, Vefa ÜLGER, Muhterem GÜR,  Mahmut BAYSAL izinli.)

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 17 Mayıs 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2021-75: Meclis üyelerimiz Muhterem GÜR, Vefa ÜLGER, Burhanettin KARATAŞ, Mahmut BAYSAL ve Yakup ÜLGER tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-76: Meclis üyelerimiz tarafından meclise sunulan Küçükbölcek Mahallesi 2624 sokağın isminin 2624/Şehit Kazım AY sokak olarak değiştirilmesini hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-77: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Aratol Bahçeli Mahallesi 7927 ada 157 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesisi Alanının ön cephesinde bulunan 100 metre olan çekme mesafesinin 25 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-78: Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Bahçesaray Mahallesi yeni Küçük Sanayi Sitesi’nden Organize Sanayi yoluna 15 metrelik bağlantı yolu yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-79:  Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Nevşehir Devlet yolu ile 47.Cadde’nin kesişiminde bulunan kavşağın Karayolları'nın onaylı projesine uygun hale getirilmesi için yeni kavşak düzenlemesi yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-80: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 1678 sokak ve Selçuk Bulvarı’nın kesişimindeki orta refüjün açılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-81: İl Müftülüğü’nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 4058 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanının Park Alanına dönüştürülerek 2587 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanının ve Otopark Alanının İbadet Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-82: Çağ Taşıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına Coşkun Çetin’in ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray İli, Bahçesaray Mahallesi 461 ada 50 nolu parselde bulunan Sanayi Alanından geçen 12 metrelik yolun 10 metreye düşürülmesi ve Sanayi Alanının kuzey yönündeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-83: Sevil Ekinci ve Hava Ekinci’nin ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray İli, Zafer Mahallesi 6133 ada 7 nolu parselde bulunan Konut Alanının bir kısmının E=2.20, bir kısmının ise E=0.70 olmak üzere ifraz hattı ile ayrılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-84: Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Bahçesaray Mahallesi 7822 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanının İbadet Alanına katılarak 7823 ada 2 nolu parselde bulunan Spor Tesisi Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-85: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 1671 nolu sokakta bulunan Park Alanının genişletilerek 10 metrelik yolun kuzey yönünde kaydırılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-86: Alparslan ÖZTÜRK’ün ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray İli, Taşpazar Mahallesi 4026 ada 1nolu parselde bulunan Ticaret Alanında Hmaks=24.50 olan kat yüksekliğinin Y ençok=15 olarak belirlenmesi, trafiğe kapalı olan 7 metrelik yolların trafiğe açılması ve çekme mesafelerinin; E-90 Karayolundan 10 metreye, diğer cephelerden 5 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2021-87: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Paşacık Mahallesi 1967 ada 3 nolu parselde bulunan Ortaöğretim Tesisi Alanında Engelli Yaşam Merkezi yapılmak üzere Emsal değerinin E=0,40’tan E=1,00’e yükseltilmesi ve çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-88: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Zafer Mahallesi 6653 ada 1 nolu parselin batısındaki Park Alanında bina tipi trofo tesisi yapılması, 6645 ada 1 nolu parselin güneyindeki Park Alanında ve Tacin Mahallesi 4681 ada 5 nolu parselin güneyindeki Park Alanında bulunan mevcut trafo tesisi alanlarının büyütülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-89: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile Aksaray İli, Hassas Mahallesi 3846 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde ve 3854 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-90: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 5568 ada 4 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanında bölge regülatörü yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-91: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Kalanlar Mahallesi 646 ada 5 nolu parselde bulunan Millet Bahçesi’ne erişim sağlanabilmesi için Rekreasyon Alanı içerisinden 10 metrelik trafik yolu geçirilmesi ve Kalanlar Mahallesi içerisinden geçen 10 metrelik yolun Millet Bahçesine bağlanması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-92: Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Ereğlikapı Mahallesi 5464 ada 3 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının güneyindeki Park Alanının 35.000 m²’lik kısmının Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülerek çekme mesafelerinin 5 metre olarak ve Emsal değerinin 1.50 olarak düzenlenmesi, 5462 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının 5497 ada 2 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanına taşınması ve Sağlık Mahallesi 978 ada 1 nolu parsel, 977 ada 1 nolu parsel ve 979 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının Park Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-93: Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemiz 2020 Yılı Bütçe Kesin Hesabı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretli oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliğiyle kabulü kararlaştırılmıştır.

2021-94: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün; Minarecik Mahallesi 2690 Ada 1 Parsel (2964 m²) nolu taşınmaz üzerinde yer alan 1658,37 m² arsa payı ve 3120 m² kapalı alanın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize devrinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-95: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün; “Sözleşmeli Personel Kadro Unvanı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Sözleşmeli istihdamı için meclis onayı alınan 31 adet mühendis kadrosundan bir tanesinin de Peyzaj Mimarı olarak değiştirilmesi ile (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli teklifinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-96: Mezarlıklar Müdürlüğü’nün; “Araç Alımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde 1-(bir) adet kamyonetin alımının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-97: Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde araçlarının satın alımında kullanılmak amacıyla 14.500.000,00-TL(ondörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) İller Bankası banka kredisi kullanılarak iç borçlanma yapılabilmesi borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-98: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; “S Plaka Süre Uzatma” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde; 2021/02-42 Sayılı Meclis Kararı ile uzatılan ve 2021 yılı Mayıs ayında sona erecek olan ilimizde servis taşımacılığı yapan S plaka hak sahipleri boşta olan plakalarını yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi itibariyle 4 ay (120 gün) içerisinde araçlara takarak aktif hale getirmeleri aksi halde S Plaka Çalışma İzin Belgelerinin iptal edileceği kararının tekrar 3 ay (90 gün) uzatılmasının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-99: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; “Yetkilendirme” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde aracın satın alımında kullanılmak amacıyla 2.800.000,00-(ikimilyonsekizyüzbin) TL.’nin İller Bankası banka kredisi kullanılarak iç borçlanma yapılabilmesi borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-100: Fen İşleri Müdürlüğü’nün; “Araç Alımı” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde WIRTGEN marka W150CF model Asfalt Kazıyıcı Makinası (Freze)'nın satın alınmasının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2021-101: Meclis üyelerimiz tarafından meclise sunulan ve ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilen Küçükbölcek Mahallesi 2624 sokağın isminin 2624/Şehit Kazım AY Sokak olarak değiştirilmesini hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, Küçükbölcek Mahallesi 2624 sokağın isminin 2624/Şehit Kazım AY sokak olarak değiştirilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

             Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının 04 Haziran 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

    Evren DİNÇER                                Şükrü TANŞİ                           Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

Tarih: 2021-05-25 12:59:43
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +