2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 

 1. Açılış
 2. Yoklama
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
 4. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.
 5. 03.07.2020 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.
 6. Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.
 •  
 1. Gündem maddelerinin görüşülmesi.
  1. İmar Tadilat Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.
 1. İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi;
 1. Sağlık Mahallesi 282 ada 1 nolu parsele ve Laleli Mahallesi 626 ada 1 nolu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.
 2. Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 12 nolu parselde bulunan Üniversite Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.
 3. Sağlık Mahallesi 1311 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.
 4. Sağlık Mahallesi 1005 ada 20 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına ilişkin Uygulama İmar Palanı Değişikliği hakkında.
 5. Zafer Mahallesi 4903 ada 2 nolu parselde bulunan Konut Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.
 1. İmar Tadilat Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi;
 1. Sağlık Mahallesi 1218 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanına İlşkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında.
 2. Küçük Bölcek Mahallesi 2443 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

 

 1. Sağlık Mahallesi 844 ada 7 ve 8 nolu parsellerde bulunan Konut Alanlarına İlşkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.
 2. Zafer Mahallesi 80 ada 28 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alına İlşkin Uygulama imar planı değişikliği hakkında.
 3. Zafer Mahallesi ve Nevşehir Yoluna cepheli imar adalarında Hmax=Serbest yazan yerlerde kat

 

yüksekliği verilmesine ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında.

 1. Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Şirket bağışı ve ortaklık işlemleri için Belediye Başkanı Sayın Evren DİNÇER’ e yetki verilmesi hakkındaki teklifi.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün; Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şartlı bağış ile alınacak araçların kamuya tahsis kararı alınması hakkındaki teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Şifahane Mahallesi 2443 ada 1 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi hakkındaki teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Paşacık Mahallesi 1669 Sokağa 1669/Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp FİDAN isminin verilmesi hakkındaki teklifi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Tacin Mahallesi 6867 ada 3 nolu parsel üzerinde mevcut Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanda Sağlık Bakanlığı ve Belediye Başkanlığı işbirliğinde yapılacak kamu yatırımları için protokol yapmak amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki teklifi
 • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün; Taşpazar Mahallesi 338 ada 3 nolu parseli satın almak/kamulaştırmak için Encümen ve Riyasete yetki verilmesi hakkındaki teklifi.
 • Zabıta Müdürlüğü’nün; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği’ne ek olarak uygulanacak olan, Su Ürünleri Perakende Satış ve Pişirme Yerleri (Balık satış ve pişirme) faaliyeti yapılacak işyerleri ile ilgili yönerge hakkındaki teklifi.

 

 

 1. Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.
 2. Dilek ve Temenniler
 3. Kapanış

 

 

Tarih: 2020-07-30 10:27:32
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
 • +