2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

                    AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ   

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’ in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 7 Ağustos 2020 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Kültür Merkezi’nde, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2020-98: Meclis üyelerimiz Muhammet ÇELİK, Cem ELİBOL ve Şükrü TANŞİ tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-99: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan; 07/08/2020 tarih ve 2020/06 sayılı Ağustos ayı Meclis Gündem’inin 7.1 maddesinin “b” bendinin 4. maddesinde yer alan “Zafer Mahallesi 80 ada 28 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklifin; gündemin 7.1 maddesinin “a” bendi olan İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi başlığı altında görüşülmesi hakkındaki önergenin gündeme alınması Aksaray Belediye Meclisinde kararlaştırılarak gündeme alınan teklif yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-100: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan; 03/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bütçe ve Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi üzerine 2020/05-93 sayılı Meclis kararı ile 35.000,00-(otuzbeşbin) TL olarak kararlaştırılan S Plaka Devir Ücreti’nin 15.000,00-(onbeşbin) TL’ ye düşürülmesi hakkındaki önergenin gündeme alınması Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-101: Lütfi SARIAY’ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Sağlık Mahallesi 282 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanının Konut Alanına katılarak 626 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-102: MEDAŞ’ ın ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 7619 ada 12 nolu parselde bulunan Üniversite Alanında bina tipi trafo tesisi yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-103: Mehmet ÜNALAN’ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Sağlık Mahallesi 1311 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-104: Aşire SÖYLER’ in ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Sağlık Mahallesi 1005 ada 20 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına “Düğün Salonu, Restoran, Kafe” ibaresi eklenmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-105: Taner ÜÇYILDIZ’ ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Zafer Mahallesi 4903 ada 2 nolu parselde bulunan Konut Alanının güney cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi, kuzey cephesindeki 5 metre olan çekme mesafesinin ise 3 metreye düşürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-106: İbrahim Kenan BİLLUR vekili Durmuş Burak AĞAÇLI’ nın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray Zafer Mahallesi 80 ada 28 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis Alanının 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla Konut Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-107: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Sağlık Mahallesi 1218 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesis Alanında 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-108: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Küçükbölcek Mahallesi 2443 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesis Alanında E=1.25 olan emsal değerinin E=1.50’ ye yükseltilmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-109: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli, Sağlık Mahallesi 844 ada 7 ve 8 nolu parsellerin güney cephesinden kanalizasyon hattı geçtiğinden bu alanın yol alanına dahil edilerek ada kenarlarının kaydırılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-110: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Zafer Mahallesi ve Nevşehir yoluna cepheli imar adalarında Hmaks=Serbest yazan yerlerin ekte krokide belirtildiği gibi kat yüksekliklerin belirlenmesi; Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2020-111: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Belediyemizin %50 hisse payı ile ortağı olacağı Özbel Girişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Belediyemize hissesi oranında bağışının kabulü,  şirkete ortak olunması ve bahsi geçen şirket ile ilgili her türlü işlemi yapmaya, her türlü karar ve belgeleri imzalamaya, şirketin her türlü işlemlerinin yürütülmesi ve sona ermesine kadar yapılacak tüm iş ve işlemler hakkındaki ‘Şirket Bağışı ve Ortaklık’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup Aksaray Belediye Başkanlığı adına  41525086674 T.C. nolu  Belediye Başkanı Sayın Evren DİNÇER’ in  münferiden temsil ve imzalamaya yetkili kılınması yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-112: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Şartlı Nakdi Bağış Yolu ile yapılacak araç ödemeleri ile ilimiz cadde ve sokaklarında çevre temizliği, çöp toplama ve sulama hizmetlerinde kullanılmak üzere; Çöp Toplama Aracı, Yol Süpürme Aracı, Arazöz (Su Tankeri) Aracı satın alınabilmesi hakkındaki ‘Araç Tahsisi’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-113: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Küçük Bölcek Mahallesi 2443 ada 1 nolu 5062,00 m²’lik parseldeki 26 m²’lik Aksaray Belediyesi hissesinin Millî Eğitim Bakanlığına tahsisi hakkındaki ‘2443 Ada 1 Nolu Parselin Tahsisi’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde tahsisin yapılması şekliyle oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-114: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Paşacık Mahallesi 1669 Sokağa 1669/Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp FİDAN isminin verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-115: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Tacin Mahallesi 6867 ada 3 nolu parsel üzerinde mevcut Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu alanda Sağlık Bakanlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde yapılacak olan kamu yatırımları (Sosyal Tesis ve Kültürel Tesis v.s) yapılması hakkındaki ‘Yetki Verilmesi’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup Encümene ve Riyasete yetki verilmesi yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-116: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün; Dursun Orhan evladı İrfan AĞAÇLI ’ya ait Taşpazar Mahallesi, 338 ada 3 nolu 260 m² yüzölçümlü parsele karşılık Aksaray Belediyesine ait Ereğlikapı Mahallesi 534 ada 4 nolu 727 m², 5 nolu 635 m² veya Belediye Encümeninin uygun göreceği taşınmaz mallarla karşılıklı trampa (takas) yapılması hakkındaki ‘Kamulaştırma’ konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup Encümene ve Riyasete yetki verilmesi yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-117: Zabıta Müdürlüğü’ nün; Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönerge, Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-118: AK Parti Grubu tarafından meclise sunulan ve Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile gündeme alınması kararlaştırılan; 03/07/2020 tarihinde yapılan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bütçe ve Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi üzerine 2020/05-93 sayılı Meclis kararı ile 35.000,00-(otuzbeşbin) TL olarak kararlaştırılan S Plaka Devir Ücreti’nin 15.000,00-(onbeşbin) TL’ ye düşürülmesi hakkındaki önerge Aksaray Belediye Meclisinde görüşülmüş olup yapılan işaretle oylama neticesinde teklif edildiği şekliyle aynen ve oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

       Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan 2020 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, 2020

yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

Evren DİNÇER                            Mehmet Emin KILIÇ                    Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkanı                             Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

             

Tarih: 2020-08-18 09:29:40
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +