2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

 1. Açılış
 2. Yoklama
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
 4. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.
 5. 07.08.2020 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan karar özetlerinin okunması.
 6. Parti grupları ve birim müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.
 •  
 1. Gündem maddelerinin görüşülmesi.

 İmar Komisyonuna havale edilecek ve Komisyonca hazırlanan tadilat raporlarının görüşülmesi.

 1. İmar Komisyonunda Görüşülmesi İstenilen Plan Değişikliklerine İlişkin Taleplerin Havalesi

(4 Adet)

 1. Şifahane Mahallesi 3504 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan İbadet Alanına ve 3502 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Sağlık Tesisi Alanına İlişkin Uygulma İmar Planı Değişiklği hakkındaki teklifi.
 2. Küçükbölcek Mahallesi 3107 Ada 1 ve 5 Nolu Parsellerde Bulunan İlköğretim Tesis Alanına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkındaki teklifi.
 3. Taşpazar Mahallesi 4648 ada 1, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 4. Hamidiye Alaca Mahallesi 461 ada 37 nolu parselde bulunan Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 1. İmar Komisyonuna Sevk Edilen Plan Değişikliklerine İlişkin Komisyonca Hazırlanan Raporların Görüşülmesi (4 Adet)
 1. Kalanlar Mahallesi 646 ada 5 nolu parselde ve 621 ada 2 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 2. Sağlık Mahallesi 1005 ada 20 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 3. Zafer Mahallesi 4903 ada 2 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
 4. Sağlık Mahallesi 282 ada 1 nolu parsel ve 626 ada 1 nolu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği hakkındaki teklifi.
  1. Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile (+varsa) meclis kararı ile gündeme ilave edilen tekliflerin görüşülmesi;

•      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Belediyemize ait Paşacık Mahallesi 7660 ada 1 parselde bulunan taşınmazın yurt ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsisi hakkındaki teklifi.

•      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Gücünkaya Köyü 126 ada 48 nolu, 145 ada 29 nolu mera parselleri hakkındaki teklifi.

 1. Meclis üyelerine ait pasaport vb. taleplerin görüşülmesi.
 2. Dilek ve Temenniler
 3.  Kapanış
Tarih: 2020-09-01 15:54:08
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
 • +