2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkan V. Cem ELİBOL Başkanlığında;

Üyelerden; Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, Muhammet ÇELİK, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR,  Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı.

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 4 Eylül 2020 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Kültür Merkezi Salonunda, Belediye Meclis Başkan V. Cem ELİBOL Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2020-119: Meclis üyelerimiz Hıfsı PEKER, Mehmet Emin KILIÇ, İsmet KAYABAŞI ve Ercan KILIÇ tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde izinli sayılmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020-120: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Yetki Verilmesi” konulu teklifinin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin gündeme alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-121:  Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından teklif edilen Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilmesi konulu önergenin gündeme alınıp alınmaması Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde önergenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-122: Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray ili Şifahane Mahallesi 3504 ada 1 nolu parselde bulunan İbadet Alanının 3502 ada 1 nolu parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanına katılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-123: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile gündeme alınan Aksaray ili Küçükbölcek Mahallesi 3107 ada 5  nolu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının İlköğretim Tesisi Alanına katılarak 3107 ada 1 nolu parselin bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-124: Ahmet Elçi'nin ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 4648 ada 1, 6 ve 7  nolu parsellerin bulunduğu alanın yol boyu ticari teşekkül alan olarak belirlenmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-125: Yusuf Irmak'ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Hamidiye Alaca Mahallesi 461 ada 37 nolu parselde bulunan Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret-Turizm Alanı olarak bir kısmının ise Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2020-126: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Kalanlar Mahallesi 646 ada 5 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının Millet Bahçesine dönüştürülmesi ve 646 ada 5 nolu parselin üzerinden geçen Enerji Nakil Hattının kaldırılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-127: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Sağlık Mahallesi 1005 ada 20 nolu parselde bulunan Ticaret Alanına “Düğün Salonu, restoran, kafe” ibaresinin eklenmesi; Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmediğinden raporun oyçokluğu ile reddi kararlaştırılmıştır.

2020-128: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray Zafer Mahallesi 4903 ada 2 nolu parselde bulunan Konut alanının güney cephesindeki 10 metre olan çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi, kuzey cephesindeki 5 metre olan çekme mesafelerinin ise 3 metreye düşürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-129: Hazırlanan İmar Komisyon Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Aksaray İli Sağlık Mahallesi 282 ada 1 nolu parselde bulunan Park Alanının Konut Alanına katılarak 626 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanının bir kısmının Park Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-130: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Belediyemize ait Aksaray İli, Merkez İlçesi Paşacık Mahallesindeki 7660 ada 1 parselde bulunan A Blok Bodrum + 2 Katlı taşınmazın tamamının Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneğine yurt ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25-(yirmibeş) yıl süre ile şartsız ve bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki “Yurt Binası Tahsisi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde bir sonraki meclis toplantısı olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda görüşülmek üzere müdürlüğüne iadesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

2020-131: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “126 Ada 48 Nolu, 145 Ada 29 Nolu Parsel Mera” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2020-132: Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından teklif edilen ve oybirliği ile gündeme alınması kararlaştırılan Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilmesi konulu önerge Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde önergenin geri çekilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2020-133: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; ek gündem maddesi olarak gündeme alınması oybirliği ile kararlaştırılan Ahiler Kalkınma Ajansına sunulacak projelerde Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun ÇELİK’in yetkilendirilmesi hakkındaki “Yetki Verilmesi” konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oy çokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek 2020 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 Cem ELİBOL                                 Şükrü TANŞİ                     Mustafa TOPAÇLI

 Meclis Başkan V.                            Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

Tarih: 2020-09-14 09:40:19
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +