2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HAKKINDA.

İLAN

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.01.2020 tarihinde Cuma günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır.

             Halkımıza önemle duyurulur.

 

2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1. Açılış.

2. Yoklama.

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4. Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5. 06.12.2019 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alınan karar özetlerinin okunması.

6. Parti Grupları ve Birim Müdürlükleri tarafından gündeme alınması istenilen tekliflerin ve önergelerin okunması ve ek gündem maddesi olarak gündeme alınıp alınmamalarının oylanması.

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince gizli oylama ile Denetim Komisyonu Üyeliklerinin seçiminin yapılması.

8. İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu; komisyona havale edilecek tadilatların ve komisyonca hazırlanan tadilat taleplerinin görüşülmesi.

 

8.1. Komisyona havale edilecek tadilatlar;

 

a) Kırımlı Mahallesi 363 ada 1 nolu parselin güneyinde bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

 

8.2. Komisyonca hazırlanan tadilat talepleri;

 

a) Büyükbölcek Mahallesi 4463 adanın batısında bulunan Park Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk..

b) Taşpazar Mahallesi Kültürpark Özel Projelendirilecek Alana ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

c) Aksaray İli Zafer Mahallesi 5114 ada ve 5113 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisi Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

 

9. Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evraklar ile varsa ek gündem maddelerinin görüşülmesi.

a) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün; Kısmi Kanalizasyon ve Terfi Merkezleri İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den ek kredi kullanılması hakkındaki teklifi.

b) Yazı İşleri Müdürlüğünün; Ağrı İli Eleşkirt İlçesi Tahir Belde Belediyesi ile belediyecilik hizmetlerini yerine getirmede işbirliği kurmak amacıyla “Kardeş Şehir” olunması hakkındaki teklifi.

c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Sözleşmeli personel istihdamı hakkındaki teklifi.

d) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün; Kadro değişiklik cetveli hakkındaki teklifi.

 

10. Meclis Üyelerine ait pasaport vb. talepleri görüşülmesi.

11. Dilek ve Temenniler

12. Kapanış

Tarih: 2019-12-30 14:57:32
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +