2021-08 Ağustos Ayı Karar Özetleri

 AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Meclisi Teşkil Eden

Z e v a t

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, Muhammet ÇELİK, Vefa ÜLGER, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı. (Mustafa TOPAÇLI, Koray YILDIRIM, İzzet KOCAMAN, İsmet KAYABAŞI ve RAMAZAN YILMAZ izinli.)

Toplantı

Tarih

06.08.2021

     2021/08

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06 Ağustos 2021 Cuma günü saat 14.30’ da yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Dr. Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

2021-132: Meclis üyelerimiz Mustafa TOPAÇLI, Koray YILDIRIM, İzzet KOCAMAN, Ramazan YILMAZ ve İsmet KAYABAŞI tarafından meclise sunulan izin dilekçeleri Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde meclis üyelerimizin izinli sayılmalarının kabulü oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-133: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; “Yap İşlet Devret” konulu teklifinin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilip edilmemesi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde, teklifin ek gündem maddesi olarak gündeme ilave edilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

2021-134: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi ile gündeme alınan Aksaray İli, Laleli Mahallesi 6326 ada 4nolu parsel ve 6327 adanın arasında bulunan 7 metrelik yolun, mahkeme kararına istinaden arazideki mevcut kullanım durumuna göre kaydırılarak yeniden düzenleme yapılması talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-135: Hasan DEMİR'in ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray İli, Sağlık Mahallesi 456 ada 1 nolu parselde bulunan Bakım Akaryakıt İstasyonu Alanına 'Restoran' ibaresinin eklenmesi talebinin İmar Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

2021-136:  Hazırlanan İmar Komisyonu Raporu, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 27.07.2021 tarih ve 7551 sayılı kararına istinaden; Aksaray İli, Taşpazar Mahallesi 338 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellerde bulunan Bedriye Medresesi’nin imar planında Konut Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-137: Zabıta Müdürlüğü’nün; Zabıta Yönetmeliği hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde; hazırlanan yönetmeliğin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-138: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M Plaka Yeni Güzergah hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-139: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; M Plaka Güzergah Tadilatı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

AKSARAY BELEDİYESİ MECLİS KARA

06.08.2021

     2021/08

2021-140: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Revizyon İmar Planı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

2021-141: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ek gündem maddesi olarak oybirliği ile gündeme ilave edilen Yap İşlet Devret konulu teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

         Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak bir sonraki meclis toplantısı olan Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 14.30’da yapılacağı bilgisi verilerek 2021 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı sona erdirildi.

 

 

   Dr. Evren DİNÇER                           Şükrü TANŞİ                             Gamze ÇELİK

   Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                                  Meclis Kâtibi

Tarih: 2021-08-18 16:10:32
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +