27.04.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

T.C.

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

27.04.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

1- Açılış.

2- Yoklama.

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4- Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan Meclis Üyelerine ait izin dilekçelerinin okunması ve oylanması.

5- Olağanüstü meclis gündem maddelerinin görüşülmesi.

 

5.1- İmar Tadilat Komisyonunun hazırlamış olduğu tadilat taleplerinin görüşülmesi.

 

5.1.1-  Komisyonca hazırlanan tadilat talepleri (5 adet);

 

a- Şifahane Mahallesi 3748 ada 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanına, Paşacık Mahallesi 7434 ada 2 nolu parselde bulunan Konut alanının bir kısmına ve 7436 ada 1 nolu parsele ilişkin Uygulama imar planı değişikliği hk.

b- Zafer Mahallesi 5088 ada 1 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

c- Küçükbölcek Mahallesi 1668 ada 18 nolu Konut Parseline ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

d- Nakkaş Mahallesi 4804 adanın güneyinde bulunan Kültürel Tesis Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

e- Yeni Mahalle 7319 ada 1 nolu parselde bulunan Konut Alanına ilişkin uygulama imar planı değişikliği hk.

 

5.1.2- Belediye birim müdürlüklerinden meclise havale edilen evrakların görüşülmesi.

 

a- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; Satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 ay ertelenmesi hakkındaki “Yeni Koronavirüs Salgını Ekonomik Tedbirler” konulu teklifi.

b- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün; Belediyemize kayıtlı toplu taşıma hizmeti yapan özel halk otobüsü işletmecilerine 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay, aylık gelir desteği ödenmesi hakkındaki “Yeni Koronavirüs Salgını Ekonomik Tedbirler” konulu teklifi.

c- Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Taşpazar Mahallesi 338 ada 3 nolu parseldeki taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Ereğlikapı Mahallesi 5434 ada 5 nolu parseldeki veya belediye encümeninin uygun göreceği Belediye’ye ait taşınmaz/taşınmazlar ile karşılıklı trampa (takas) yapmaya belediye encümeni ve riyasete yetki verilmesi hakkındaki “Trampa” konulu teklifi.

d- Etüt Proje Müdürlüğü’nün; Mülkiyeti Aksaray İl Özel İdaresine ait Darıhüyük Köyü 438 nolu 52.800,00 m² yüzölçümlü parsel üzerine kurulması planlanan güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretimi tesisinin Belediyemiz tarafından yapılabilmesi hakkındaki “GES Protokol ve Devir” konulu teklifi

e- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; İlimiz cadde ve sokaklarında yol yapım, yıkım vb. hizmetlerde kullanılmak amacıyla 2-(iki) adet Kazıcı Yükleyici Kepçe aracının satın alınması hakkındaki “Araç Alım Talebi” konulu teklifi.

f- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Bağlıköyü 122 ada 54 nolu 4.061.679,42 m² yüzölçümlü mera parselinden 186.000,00 m²’lik kısmında Belediyemizce Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi (GES) yapılması hakkındaki “Kamu Yatırımı” konulu teklifi.

 

6- Dilek ve Temenniler.

7- Kapanış.

 

Tarih: 2020-04-23 13:54:35
Belediye Başkanı
Evren Dinçer
  • +