AKSARAY BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisi; Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında;

Üyelerden; Cem ELİBOL, Yakup ÜLGER, Osman KOÇAK, Hıfsı PEKER, Muhammet Ali ASLAN, Gamze ÇELİK, Mehmet Emin KILIÇ, Tamer YALVAÇ, Malik EKİNCİ, Yakup Kadri PEREK, Şükrü TANŞİ, Mustafa TOPAÇLI, Oğuz EREN, Rıza SERİNBAŞ, Koray YILDIRIM, Nurettin YAR, Mehmet YARDIMLI, Burhanettin KARATAŞ, Ercan KILIÇ, Tamer KARGIN, İzzet KOCAMAN, İsmet KAYABAŞI, Vefa ÜLGER, Ramazan YILMAZ, Muhterem GÜR, Mahmut BAYSAL, Nurdilek ATALAY, Fehmi KUYUCU, Tolga KARA, Bilal ÖZDEMİR’in İştiraki ile toplandı

 

5393 sayılı Kanun’un 20. ve 21. maddesi gereğince 2019/10/1 sayılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumu 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’ de yukarıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle Belediye Meclis Salonunda, Belediye Meclis Başkanı Evren DİNÇER Başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

2019-135: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün: 2020 yılı Performans Programı hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-136: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün; 2020 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri hakkındaki teklifi, Meclis Üyelerimizden gelen önergeye istinaden 2020 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvellerinin incelenerek rapor haline getirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve bir sonraki Meclis Oturumunun 07.11.2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de yapılması, Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde talep edildiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-137: Erdem DAĞ’ın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Aratol Bahçeli Mahallesi 156 ada 15 nolu parselde bulunan Bakım ve Akaryakıt İstasyonu alanının bir kısmının Otel Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2019-138: Uğur ULU’nun ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Bahçesaray Mahallesi 149 ada 8 nolu parselde bulunan Konut alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2019-139: Nazmiye KAYA’nın ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Kırımlı Mahallesi 463 ada 8 nolu parseldeki Sanayi Alanı içerisinden 15 metrelik ulaşım yolu geçirilmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2019-140: Ali Kektaş YILDIZ, Duran YILDIZ, Hasan YILDIZ, Hüseyin YILDIZ, Üçler YILDIZ, Arzuman YILDIZ, Mustafa YILDIZ ve İsmail YILDIZ’ın ilgi dilekçeleri ile gündeme alınan Aksaray ili Zafer Mahallesi 6681 ada 1 nolu parsel ve 6690 ada 1 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2019-141: Aydoğan ÇELEN’in ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Sağlık Mahallesi 842 ada 1 nolu parselde bulunan Kültürel Tesis Alanının Konut alanına dönüştürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

2019-142: Sınırlı Sorumlu Aksaray Yeni Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi adına Hasan ŞAHİN ‘in ilgi dilekçesi ile gündeme alınan Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 6074 ada 8 nolu parselde bulunan Kentsel Servis Alanının 9 metrelik yola bakan cephesindeki 10 metre olan çekme mesafesinin 7 metreye düşürülmesi talebinin İmar Tadilat Komisyonuna havalesi Aksaray Belediye Meclisinde yapılan işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019-143: Hamidiye Bahçesaray Mahallesi 7961 ada 65 nolu parselde Cezaevine yönelik ziyaretçilerin konaklama ve günlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Belediye Hizmet Alanı yapılması, plan tadilatının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün onayına sunulması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-144: Aksaray İli, Tacin Mahallesi 4558 adanın güneyindeki Park Alanında, Paşacık Mahallesi 5407 adanın güneyindeki Park Alanında ve 5370 adanın doğusundaki Park alanında bina tipi trafo tesisi yapılması; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-145: Aksaray İli, Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 2 nolu parselde bulunan Rekreasyon Alanının bir kısmı Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılmak üzere Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek Paşacık Mahallesi 5396 ada 1 parsel, 5359 ada 1 nolu parsel, 5424 ada 1 nolu parsel ve Taşpazar Mahallesi 4128 ada 1 nolu parselin Park Alanına dönüştürülmesi, Ereğlikapı Mahallesi 6853 ada 3 nolu parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının bir kısmının Rekreasyon Alanına dönüştürülerek Taşpazar Mahallesi 5634 ada 2 nolu parsel ve 5635 ada 2 nolu parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-146: Aksaray İli, Tacin Mahallesi 7373 ada 3 nolu parselde bulunan Park Alanında Gençlik merkezinin bulunduğu alanın Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi, Taşpazar Mahallesi 7377 ada 2 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisi Alanının bir kısmının Park alanına dönüştürülmesi şartıyla; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görüldüğünden raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-147: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün: Belediyemizce restore edilen Kitap Konağı’na “Nuri YAZICI” isminin verilmesi hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-148: Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün: Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine operasyonlarda kullanılması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından röntgen cihazı ve röntgen odası tefrişatının yapılarak gerekli ilaç ve sarf malzeme ihtiyacının belediyemiz tarafından karşılanması hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

2019-149: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün: İlimiz sınırları içerisinde Toplu Taşıma güzergahlarda güncelleme, yenileme, hat sayılarının artırılması, toplu taşımada konforun sağlanması, vatandaşlarımızın şehir merkezlerinde toplu taşıma hizmetlerini kullanmaları yönünde teşvik çalışmaları ve toplu ulaşıma erişimi kolaylaştırma kapsamında hazırlanan “Düzenlenmiş ve Yeni açılan hat güzergahları” hakkındaki teklifi Aksaray Belediye Meclisinde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Son gündem maddesinde meclis üyelerine dilek ve temennilerinin olup olmadığı sorularak Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Oturumunun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14.00’de yapılacağı bilgisi verilerek, 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumu sona erdirildi.

 

Evren DİNÇER                              Şükrü TANŞİ                       Mustafa TOPAÇLI

Meclis Başkanı                               Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

                       

Tarih: 2019-11-08 16:40:27
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +