S ve M PLAKA YÖNETMELİKLERİ

A) 03.07.202 TARİH VE 2020/05-91 AKSARAY BELEDİYE MECLİSİNİN S PLAKA YÖNETMELİĞİ

B) 03.07.202 TARİH VE 2020/05-92 AKSARAY BELEDİYE MECLİSİNİN M PLAKA YÖNETMELİĞİ

Tarih: 2020-07-30 08:59:18
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +