H. HASANLI MAHALLESİ KÜTÜPHANE ALTINDA BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

H. HASANLI MAHALLESİ KÜTÜPHANE ALTINDA BULUNAN İŞYERİ KİRALAMA İLANI

1- İdarenin:

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 :

belediye@aksaray.bel.tr

2- İhale Konusu Hizmetin:

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Mülkiyeti / Tasarrufu  Belediyemize   H.  Hasanlı   Mahallesi Kütüphane altı işyeri, 2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’nun  

45. Md. gereğince  açık   teklif  (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

H. Hasanlı Mahallesi Kütüphane altı işyeri

   c) işin süresi:

 : 

  3 (üç) yıl

3- İhalenin:

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

   b) Tarihi ve saati

 : 

07-07-2021   Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

 

SOKAĞI

 

NOSU

 

MEVKİ

 

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDELİ +KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAĞI

1- H. HASANLI MAH.

23.CAD

10/B

KÜTÜPHANE ALTI İŞYERİ

30 m2

15.000,00 TL +KDV

1.350,00 TL

 3 yıllığına

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

  a) Kanuni İkametgâh Belgesi,

  b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

  c) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

  a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

  b) Ticaret Sicil Belgesi

  c)  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

  d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2021) Yılına ait

  e)  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

  f) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

7- işyeri için Şartname Bedeli 250,00 TL’dir.

8- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

9- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

     İlan olunur.

                                                                                                                                   

 

 

 

Tarih: 2021-06-25 15:49:04
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +