KURTULUŞ MAHALLESİ SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ İÇİNDE BULUNAN 5 ADET İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
 

KURTULUŞ    MAHALLESİ   SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ İÇİNDE BULUNAN 5 ADET İŞYERİ KİRALAMA İLANI

 

 

 

1- İdarenin :

 

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

 

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

 

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

belediye@aksaray.bel.tr

 

2- İhale Konusu Hizmetin:

 

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Belediyemize   ait    Aksaray   Merkez    Kurtuluş    Mahallesi   Somuncu baba külliyesi içinde bulunan 5 adet İşyerinin, işletme hakkının kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

 

 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

Kurtuluş    Mahallesi   Somuncu baba külliyesi içinde bulunan 5 adet işyerinin, işletme hakkının kiralanması işi,

 

   c) işin süresi:

 : 

10 (on) yıl

 

3- İhalenin:

 

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

 

   b) Tarihi ve saati

 : 

05-05-2021 saat : 14:00

 

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

ADA

PARSEL

MEVKİ

M2 Sİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

 

KURTULUŞ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z01 İŞYERİ

43,24 m2

7.000,00 TL

2.100,00 TL

 

KURTULUŞ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z02 İŞYERİ

18,23 m2

9.000,00 TL

2.700,00 TL

 

KURTULUŞ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z03 İŞYERİ

19,31 m2

10.000,00 TL

3.000,00 TL

 

KURTULUŞ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z05 İŞYERİ

34,14 m2

14.000,00 TL

4.200,00 TL

 

KURTULUŞ MAHALLESİ

159

3

SOMUNCUBABA KÜLLİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ Z06 İŞYERİ

23,80 m2

11.000,00 TL

3.300,00 TL

 

 

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

 

 KİŞİLERDEN      

a) Kanuni İkametgâh Belgesi,

b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

c) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

   

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b) Ticaret Sicil Belgesi

 c)  İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile

       Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2021) Yılına ait

 e)  Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f)  konsorsiyumlar ihaleye katılamaz

 g) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

 

6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. Ayrıca Basılı evrak şartname bedeli 250,00 TL’dir.  

7- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

8İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

   İlan olunur.

 

 

                     
 

                                                                                                                     

Tarih: 2021-04-16 13:51:39
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +