HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Emlak Vergisi Bildirimlerinin Verilmesi

1- Tapu Fotokopisi

2- Mükellefin kimlik belgesi

3- Vekil ise vekâletname

4- Emlak Vergisi Bildirimi

( İdare tarafından  doldurulur )

5 Dakika

2

Çevre Temizlik Vergisi Bildiriminin Verilmesi

1- Mükellefin kimlik belgesi

2- ÇTV Bildirimi

( İdare tarafından  doldurulur )

5 Dakika

3

İlan ve Reklam Vergisi veya diğer Beyannamelerin verilmesi

1- Mükellefin kimlik belgesi

2- İlan ve Reklam Beyannamesi veya ilgili Beyannameler

( İdare tarafından doldurulur )

5 Dakika

4

Tahsilât İşlemleri

1- Mükellef Sicil Kaydı

 

3 Dakika

5

Muhtelif Tahakkuk İşlemleri

1- İlgili Tahakkuka ait belge

 

4 Dakika

6

Ödeme İşlemleri

1- Gerçek kişi ise kimlik belgesi

2- Tüzel kişilik ise yetki belgesi ile imza sirküsü

 

5 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +