Sıhhi Müesseseler

  Aksaray Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

 

Açıklama

  Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmek için izlenmesi gereken yol.

Gerekliler

ŞAHISLAR İÇİN
1-) Başvuru/Beyan Formu.
2-) Vergi Levhası
3-) Kira Kontratı
4-) Tapu Fotokopisi
5-) Oda Kayıt Belgesi
6-) İskan belgesi (varsa)
7-) Ustalık Gerektiren Yerlerden Ustalık Belgesi
8-) Yangın Söndürme Cihazı Faturası
9-) Kimlik Fotokopisi
10-) 2 adet Resim
11-) Kat malikleri muvafakatı (lokanta, pastane, büfe, market vb.)

ŞİRKETLER İÇİN İLAVE OLARAK
1-) Ticari Sicil Gazetesi
2-) İmza Sirküsü
3-) Mesul Müdür Sözleşmesi
NOT: (1)Belgelerin asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin ''aslı gibidir'' tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir.
NOT: (2)Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekaleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. (Hizmet Rehberi altında bulunan Sıhhı, gayrısıhhı, umumaaçık, fennimuayene,asansör )
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.

İlgili Hizmet

Başlıkları

  Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

İlgili Dökümanlar

  Kapanış Beyanı ( indir )
  Başvuru Beyan Form ( indir )
  Muvafakatname ( indir )

Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +