Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri

  Aksaray Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

 

Açıklama

 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat başvurusunda istenilen belgeler.

Gerekliler

  ŞAHISLAR İÇİN
 1-) Başvuru/Beyan Formu
 2-) Vergi Levhası
 3-) Tapu Fotokopisi
 4-) Kira Kontratı
 5-) İskan Belgesi
 6-) Sabıka Kaydı
 7-) Oda Kaydı
 8-) Kimlik Fotokopisi
 9-) İşyerini gösterir mesafe krokisi
 10-) Kat Malikleri muvafakatı (noterden alınacak)
 11-) 2 adet resim
 12-) Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

  ŞİRKETLER İÇİN İLAVE OLARAK
 1-) Ticari Sicil Gazetesi
 2-) İmza Sirküsü
 3-) Mesul Müdür Sözleşmesi

 NOT (1): Evrakların asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin ''aslı gibidir'' tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir.
 NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekaleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. (Hizmet Rehberi altında bulunan Sıhhı, gayrısıhhı, umumaaçık, fennimuayene,asansör )
 NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.

İlgili Hizmet

Başlıkları

 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri

İlgili

Dökümanlar

 Kapanış Beyanı (indir)
 Sıhhi İşyeri Açma Formu (indir)

Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +