Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvuru Evrakları

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMA SÜRECİNDE İSTENİLEN BELGELER

 

 

İş Bitim Raporu  ( Yapı Denetim Firmasından Alınacak )

03.07.2017/30113 tarih ve sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesi

 

Asansör Tescil Belgesi (İlgili idare tarafından tescil edilmesiyse)

24.06.2015/29396 tarih ve sayılı Asansör işletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 7. maddesi

 

Vaziyet – Bağımsız Bölüm Planı (Röperli Kroki)

Tapu Planları Tüzüğünün 3. Maddesinin h bendi

 

Telekom Ankastre Kabul Formu (Türk Telekom’dan)

03.07.2017/30113 tarih ve sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. Maddesi

 

Enerji Kimlik Belgesi

03.07.2017/30113 tarih ve sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. Maddesi

 

Cephe Fotoğrafı

03.07.2017/30113 tarih ve sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 64. maddesi

 
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +