Yapı Ruhsat Başvuru Evrakları
                               
  RUHSAT DOSYASI BAŞVURU EVRAKLARI FORMU
YAPI SAHİBİ EVRAKLARI 1 Talep Dilekçesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
2 Onaylı tapu kayıt örneği(Son 1 ay) 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
3 İmar Durum Belgesi (Son 1 yıl) 3194 Sayılı İmar Kanunu 22. Madde ve Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
4 Sığınak Raporu (Varsa ) Sığınak Yönetmeliği 14. Madde
5 Mal sahibi yerine vekalet var ise(Aslı ve Fotokopisi) Planlı Alanlar İmar Yön. 55.madde 2 fıkrası
Proje Müellifi Taahhüdü   Projeler  
                             
1 Mimari       Mimari(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
2 Statik       Statik(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
3 Statik       Dış Cephe İş İskelesi ve Hesabı Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
4 Elektrik tesisat       Elektrik tesisat(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
5 Makine tesisat       Makine tesisat(5 adet) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
6 Harita       Harita dosyası Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
7 Jeoloji         Jeolojik etüt Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 
9 Geoteknik       Geoteknik etüt Eylül 2010 Aksaray Belediyesi Revize ve İlave alanların imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu / önlemli alanlar kısmı
 
MÜTEAHHİT EVRAKLARI 1 Tic.ve San.Odasından Onaylı Müteahhitlik Yapı Sicil Belgesi(Son 1yıl) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
2 Vergi levhası(Fotokopi) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
3 İnşaat Sözleşmesi(Aslı ve fotokopisi) TS 8737
4 Yapı Müteahhidi Taahhüdü Aslı (Ek-1,Form-18 ) Planlı Alanlar İmar Yön. 57.madde 20.FIKRA. - EK-8 / FORM 4
5 Şantiye Şefi Taahhüdü. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde  57/20 ek-7 / form 4
6 şantiye Şefi Sözleşmesi. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde  57/20 ek-12 / form 10
 
YAPI DENETİM EVRAKLARI 1 Y.D.K.Hizmet bedeli dekontu(Aslı) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2017 tarih ve 6587 sayılı genelgesi
2 Yapıya ilişkin bilgi formu(Y.D.K.Sistem çıktısı) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ek-4 / form 2
3 Yapı denetim hizmet sözleşmesi(Aslı) Yapı Denetim Kanunu Madde 5 ek-6 form 4
4 Yapı denetim kurumu taahhütnamesi(Aslı) Yapı Denetim Kanunu Madde 5 ek-5 form 3
5 Yapı denetim izin belgesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
6 Yapı denetim imza sirküsü Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
7 Denetci belgeleri(Fotokopi) Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı Genelgesi
8 Denetcilerin ikamet belgeleri(Geçerli tatihli) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği madde 17/1
9 Proje kontrol formu(Aslı) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Ek-3 form 1
                               
Belediye Başkanı
Dr. Evren Dinçer
  • +